دانلود سرای فایل های دانشگاهی دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته های کلاسی - پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی http://univerfiles.mihanblog.com 2018-10-20T13:16:26+01:00 text/html 2018-10-18T08:30:24+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب خدمات میزبانی هاست و دامنه http://univerfiles.mihanblog.com/post/1117 <div style="text-align: center;"><div><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title=""><font size="6"><font face="Mihan-Yekan" color="#ff0000">خدمات</font><font face="Mihan-Yekan" color="#cc66cc">&nbsp;میزبانی&nbsp;</font><font face="Mihan-Yekan" color="#000099">هاست</font><font face="Mihan-Yekan">&nbsp;<span style="color: rgb(204, 102, 204);">و</span>&nbsp;<font color="#33cc00">دامنه</font></font></font></a></div><div><br></div><div><br></div><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title=""><div></div></a></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 160, 227); border: 0px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><img src="https://s.talahost.com/images/banner1.gif" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center; max-width: 420px;"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><table width="100%" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: tahoma, nazli, arial, Verdana; font-size: 11px;"><tbody><tr><td valign="top" style="width: 209px;"><div align="center"><h1 style="font-size: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title="">خدمات میزبانی</a></h1></div><div align="right"><ul class="wpu1" style="line-height: 20px; padding-right: 30px; margin-top: 15px; direction: rtl; list-style: none;"><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;بک آپ روزانه، هفتگی، ماهانه</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;سرورهای قدرتمند</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;پورت 100 و 1000 مگابیت</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;ضد ویروس و دیوار آتش</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;گارانتی بازگشت وجه</li></ul><br><br><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست لینوکس</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست ویندوز</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست cpanel</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست حرفه ای</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title=""></a></h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست لینوکس ایران</h2></div></td><td valign="top" style="width: 209px;"><div align="center"><h1 style="font-size: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title="">ثبت دامنه</a></h1></div><ul class="wpu1" style="line-height: 20px; padding-right: 30px; margin-top: 15px; direction: rtl; list-style: none;"><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;ثبت آنلاین و فوری</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;مالکیت 100%</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;پنل اختصاصی بین المللی</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;پنل اختصاصی ایرنیک</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;ثبت بدون واسطه و مطمئن</li></ul><br><br><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">ثبت دامنه ارزان</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">کنترل پنل اختصاصی</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">ثبت آنلاین در ایرنیک</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title=""></a></h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">ثبت فوری دامین</h2></td><td valign="top" style="width: 209px;"><div align="center"><h1 style="font-size: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title="">سرور مجازی</a></h1></div><ul class="wpu1" style="line-height: 20px; padding-right: 30px; margin-top: 15px; direction: rtl; list-style: none;"><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;منابع اختصاصی</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;پنل Restart تحت وب</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;سیستم عامل دلخواه</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;پورت 1 گیگابیت</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;دسترسی کامل (مدیر)</li></ul><br><br><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست پربازدید</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست ارزان</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست دانلود</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست ایمیل</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title=""></a></h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">هاست دایرکت ادمین</h2></td><td valign="top" style="width: 209px;"><div align="center"><h1 style="font-size: 20px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title="">نمایندگی</a></h1></div><ul class="wpu1" style="line-height: 20px; padding-right: 30px; margin-top: 15px; direction: rtl; list-style: none;"><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;DNS اختصاصی</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;بک آپ روزانه</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;نمایندگی رایگان دامنه</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;ضدویروس و دیوار آتش</li><li><img class="msp2 msp2-square" style="border-width: 0px; display: inline-block; background: url(&quot;../../images/msp2.png&quot;) -83px -223px no-repeat; width: 5px; height: 5px;">&nbsp;گارانتی بازگشت وجه</li></ul><br><br><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">ریسلر لینوکس</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">ریسلر سی پنل</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">ریسلر directadmin</h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="" title=""></a></h2><h2 style="font-size: 18px; text-rendering: optimizeLegibility; font-family: Nassim, arial, tahoma, nazli, Verdana; text-align: center;">نمایندگی ثبت دامین</h2><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div></td></tr></tbody></table></div><div style="text-align: center;"><a href="https://www.talahost.com/?rf=48886" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(0, 160, 227); border: 0px; font-family: tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 12px; text-align: right;"><img src="https://s.talahost.com/images/banner1.gif" style="padding: 0px; margin: 0px; border: none; text-align: center; max-width: 420px;"></a></div><div><br></div> text/html 2018-10-18T05:11:34+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب کتاب کنترل تطبیقی آستروم با ترجمه دکتر بهشتی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1116 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><span dir="rtl" lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">کتاب کنترل تطبیقی آستروم با ترجمه دکتر بهشتی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">شامل مباحث زیر می باشد.</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 1 : کنترل تطبیقی چیست – به تعداد 71 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 2 : تخمین پارامتر زمان – حقیقی – به تعداد 60 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 3 : رگولاتورهای خود تنظیم قطعی – به تعداد 60 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 4 : رگولاتورهای خود تنظیم اتفاقی و پیش بین – به تعداد 60 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 5 : سیستم ای تطبیقی مدل – مرجع – به تعداد 95 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 6 : ویژگی های سیستم های تطبیقی – به تعداد 106 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 7 : کنترل تطبیقی اتفاقی – به تعداد 34 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 8 : تنظیم – خودکار – به تعداد 20 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 9 : جدولبندی بهره – به تعداد 34 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 10 : سیستم ای مقاوم و خودنوسازی – به تعداد 34 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 11 : مباحث عملی و پیاده سازی – به تعداد 62 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 12 : محصولات تجاری و کاربردها – به تعداد 56 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">فصل 13 : دورنمای کنترل تطبیقی – به تعداد 27 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">واژه نامه – فهرست نویسندگان و نمایه – به تعداد 31 صفحه pdf</p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px 0px 0.25em; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D8%AA%D8%B7%D8%A8%DB%8C%D9%82%DB%8C-%D8%A2%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%A7-%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1/" target="" title="">کتاب کنترل تطبیقی آستروم با ترجمه دکتر بهشتی</a></h1></div> text/html 2018-10-18T05:10:04+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب دانلود فایل جوابهای تئوری حسابداری 2 http://univerfiles.mihanblog.com/post/1115 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">دانلود فایل جوابهای تئوری حسابداری 2</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">32 صفحه pdf</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">مناسب دانشجویان ارشد حسابداری</p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px 0px 0.25em; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%84%D9%88%D8%AF-%D9%81%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D8%AC%D9%88%D8%A7%D8%A8%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%A6%D9%88%D8%B1%DB%8C-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-2/" target="" title="">دانلود فایل جوابهای تئوری حسابداری 2</a></h1></div> text/html 2018-10-18T05:08:48+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1114 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">دکتر سرلک و فراتی</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">11 فایل پاورپوینت برای هر فصل جداگانه</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">مناسب اساتید و ارائه و کنفرانس دانشجویان</strong></p></div><div><br></div><div><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px 0px 0.25em; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1/" target="" title="">پاورپوینت کتاب سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته دکتر سرلک و فراتی</a></h1></div> text/html 2018-10-18T05:05:52+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه میکروبیولوژی آب http://univerfiles.mihanblog.com/post/1113 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">جزوه میکروبیولوژی آب</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">جزوه خلاصه اما پر نکته در مورد میکروبیولوژی آب که می تواند به بسیاری از دانشجویان در زمینه میکرو</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">بیولوژی محیطی و کنترل کیفیت آب کمک کند.</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">11 صفحه pdf</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">نمونه برداری از انواع آب ها</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">آزمایش های میکروبی آب از نظر وجود باکتری</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">چگونگی&nbsp;آزمایش های میکروبی آب</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">بررسی وجود کلی فرم ها در نمونه آب</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">تست آزمابش های فیزیولوژیکی ایم و یک جهت شناخت باکتریهای کلی فرم</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">Indole Test</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">Methyle Red Test</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">Voges-Proskaur’s Test</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">Citrate Test</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"></strong></p><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px 0px 0.25em; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D9%85%DB%8C%DA%A9%D8%B1%D9%88%D8%A8%DB%8C%D9%88%D9%84%D9%88%DA%98%DB%8C-%D8%A2%D8%A8/" target="" title="">جزوه میکروبیولوژی آب</a></h1> text/html 2018-10-18T05:04:07+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت کامل مکاتب فلسفی و آراء تربیتی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1112 <p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">مکاتب فلسفی و آراء تربیتی</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">نوشته: جرالد، ال. گوتک</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">(Gerld, L. Gutek)</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">ترجمه: دکتر محمد جعفر پاک سرشت</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">به تعداد 141 اسلاید قابل ویرایش</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;">مناسب دانشجویان كارشناسی ارشد روان شناسی</strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><br></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"></strong></p><h1 class="title-page" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-size: 44px; margin: 0px 0px 0.25em; color: rgb(19, 19, 19); line-height: 1.35em; font-family: Roboto, Lato, Arial, Tahoma, sans-serif; padding: 0px;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%84-%D9%85%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D8%A8-%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%DB%8C-%D9%88-%D8%A2%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C/" target="" title="">پاورپوینت کامل مکاتب فلسفی و آراء تربیتی</a></h1> text/html 2018-10-17T04:58:03+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب آموزش کامل سایت و مرورگر cryptotab کریپتوتب-نحوه کار و برداشت بیت کوین http://univerfiles.mihanblog.com/post/1111 <div style="box-sizing: border-box; color: rgb(107, 107, 107); text-align: right;"><div class="title clearfix" style="box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s; padding: 0px 0px 20px; position: relative; color: rgb(68, 68, 68); text-align: center;"><h1 class="post-header" style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px;"><font color="#005b82" face="Mihan-Koodak" size="5"><span style="box-sizing: border-box; transition: background-color 0s ease 0s, color 0.2s linear 0s;"><a href="https://get.cryptobrowser.site/3520384" target="_blank" title="">آموزش کامل سایت و مرورگر cryptotab کریپتوتب-نحوه کار و برداشت بیت کوین</a></span></font></h1></div></div><div class="content" style="box-sizing: border-box; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; margin: 15px 0px; color: rgb(107, 107, 107); text-align: right;"><div class="content-body" style="box-sizing: border-box;"><div id="InPost_MihanblogShopAds" style="box-sizing: border-box; height: 0px; width: 540.75px; border: 0px;"></div><h2 style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 1rem 0px 0px; margin: 0px 0px 1rem; line-height: 1.4; color: rgb(33, 33, 33);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">نحوه کار و کسب درآمد با سایت و افزونه مرورگر کریپتوتب (cryptotab)</font></span></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="wp-image-6513 aligncenter" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg" alt="کسب-بیت-کوین-رایگان" width="401" height="401" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان.jpg 500w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان-150x150.jpg 150w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان-300x300.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 401px) 100vw, 401px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><h2 style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 1rem 0px 0px; margin: 0px 0px 1rem; line-height: 1.4; color: rgb(33, 33, 33);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">نحوه کار و کسب درآمد با سایت و افزونه مرورگر کریپتوتب (cryptotab)</font></span></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><br></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="wp-image-6513 aligncenter" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DA%AF%D8%A7%D9%86.jpg" alt="کسب-بیت-کوین-رایگان" width="401" height="401" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان.jpg 500w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان-150x150.jpg 150w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان-300x300.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/کسب-بیت-کوین-رایگان-350x350.jpg 350w" sizes="(max-width: 401px) 100vw, 401px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><font face="Mihan-Koodak"><b><font size="4">دوستان عزیز قبل از شروع کار و&nbsp;</font><span style="font-size: large; box-sizing: border-box;">کسب بیت کوین رایگان</span><font size="4">&nbsp;با</font><font size="5">&nbsp;</font></b><a href="https://get.cryptobrowser.site/3520384" target="" title=""><b><font size="5">مرورگر کریپتوتب CryptoTab</font></b></a><b><font size="5">&nbsp;</font><font size="4">حتما تمام&nbsp; این مطلب&nbsp; رو مطالعه بفرمایید.</font></b></font></p><ol style="box-sizing: border-box; list-style-position: initial; list-style-image: initial; margin: 0px 2.5rem 1.5rem 0px; padding: 0px; color: rgb(66, 66, 66);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">تبدیل&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">بیت کوین</span>&nbsp;از کیف پول به ریال توسط چند سایت داخل ایران صورت میگیره و به سرعت برای شما تبدیل میکنن ، پس نگرانی از این بابت نداشته باشید.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در این سیستم برخلاف خیلی از سیستم های دیگه به هیچ عنوان و در هیچ مرحله نیاز به پرداخت وجهی نیست. پس شما با سرمایه صفر هم به راحتی میتونید کار کنید.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">بیشترین سهم شما از درآمد و ماینینگ زیرمجموعه و تیم شما هست. پس سریعا شروع به جذب&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">زیرمجموعه</span>&nbsp;کنید تا درآمد خودتون رو چند برابر کنید</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">این سیستم بیشترین بازدهی رو توسط&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">مرورگر کریپتوتب&nbsp;<font color="#f52222"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;">CryptoTab</span></font></span>&nbsp;داره و اپلیکشن و پلاگین های کروم و فایرفاکس این برنامه قابلیت ماینینگ کمتری داره؛ پس از مرورگر این برنامه که ۸ برابر بازدهی بیشتر داره استفاده کنید.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box;">استخراج بیت کوین</span>&nbsp;توسط هر اپلیکیشن اصلا مقرون به صرفه نخواهد بود و تنها وقت تلف کردن هست.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">استخراج با CryptoTab یک کار تیمی با همکاری زیر مجموعه های فعال هستش ؛ پس حتما باید شروع به جذب زیرمجموعه های فعال و علاقه مند کنید.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">این روش توسط عده زیادی از فعالان بیت کوین تایید شده و نگرانی بات واقی بودن یا نبودنش نداشته باشین.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">این تنها راه سریع ، رایگان و راحت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(245, 34, 34); outline: 0px; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;">کسب درآمد اینترنتی</span><font color="#f52222"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;">&nbsp;بدون داشتن هزینه هست.</span></font></font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">سرمایه شما فقط ۱ کامپیوتر هستش که باید داشته باشید.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">شما با جمع آوری عضو و تشکیل تیم استخراج به سرعت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">کسب درآمد</span>&nbsp;میکنید.</font></b></li></ol><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66); text-align: center;"><img class="wp-image-6292 aligncenter" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/08/%DA%A9%D8%B3%D8%A8-%D8%AF%D8%B1%D8%A2%D9%85%D8%AF-%D8%A7%D8%B2-%D8%A8%DB%8C%D8%AA-%DA%A9%D9%88%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D8%AC%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%846.jpg" alt="نحوه کسب درآمد از ارزهای دیجیتال" width="452" height="278" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/08/کسب-درآمد-از-بیت-کوین-ارزهای-دیجیتال6.jpg 1024w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/08/کسب-درآمد-از-بیت-کوین-ارزهای-دیجیتال6-300x185.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/08/کسب-درآمد-از-بیت-کوین-ارزهای-دیجیتال6-768x473.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/08/کسب-درآمد-از-بیت-کوین-ارزهای-دیجیتال6-600x369.jpg 600w" sizes="(max-width: 452px) 100vw, 452px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">راه های زیادی برای جمع کردن عضو هست. مثلا با انتشار لینک خود در کانال ها و گروه ها و یا وبلاگ یا وبسایت ها همچنین آموزش های ویدیویی که میتونید در یوتوب یا آپارات قرار بدید.</font></b></p><h2 style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 1rem 0px 0px; margin: 0px 0px 1rem; line-height: 1.4; color: rgb(33, 33, 33);"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><font size="4" face="Mihan-Koodak">آموزش ثبت نام در&nbsp;CryptoTab و نحوه کسب بیت کوین رایگان&nbsp;</font></span></span></h2><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">ابتدا کامپیوتر را روشن کرده و بعد از بالا امدن سیستم روی لینک زیر کلیک کنید و اینتر را بزنید:</font></b></p><section class="l-section wpb_row height_auto" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; border-color: rgb(224, 224, 224); color: rgb(66, 66, 66);"><div class="l-section-h i-cf" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; width: 310px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; max-width: 1080px; padding-top: 0px !important; padding-bottom: 0px !important;"><div class="g-cols vc_row type_default valign_top" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -1.5rem;"><div class="vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(224, 224, 224); float: right; clear: both; width: 355px; margin: 0px;"><div class="vc_column-inner" style="box-sizing: border-box; min-height: 1px; border-color: rgb(224, 224, 224); padding-left: 1.5rem; padding-right: 1.5rem; justify-content: flex-start;"><div class="wpb_wrapper" style="box-sizing: border-box; min-height: 1px;"><div class="w-btn-wrapper align_center" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin: 5px 0px;"><a href="https://get.cryptobrowser.site/3520384" target="" title=""><font face="Mihan-Koodak" size="5">ثبت نام و دانلود مرورگر کریپتو</font></a></div></div></div></div></div></div></section><section class="l-section wpb_row height_auto" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; border-color: rgb(224, 224, 224); color: rgb(66, 66, 66);"><div class="l-section-h i-cf" style="box-sizing: border-box; position: relative; margin: 0px auto; width: 310px; padding-right: 0px; padding-left: 0px; max-width: 1080px; padding-top: 0px !important; padding-bottom: 0px !important;"><div class="g-cols vc_row type_default valign_top" style="box-sizing: border-box; margin: 0px -1.5rem;"><div class="vc_col-sm-12 wpb_column vc_column_container" style="box-sizing: border-box; border-color: rgb(224, 224, 224); float: right; clear: both; width: 355px; margin: 0px;"><div class="vc_column-inner" style="box-sizing: border-box; min-height: 1px; border-color: rgb(224, 224, 224); padding-left: 1.5rem; padding-right: 1.5rem; justify-content: flex-start;"><div class="wpb_wrapper" style="box-sizing: border-box; min-height: 1px;"><div class="w-btn-wrapper align_center" style="box-sizing: border-box; text-align: center; margin: 5px 0px;"><span class="ripple-container" style="box-sizing: border-box; outline: 0px; background-color: rgb(112, 73, 186); color: rgb(255, 255, 255); transition: background-color 0.3s ease 0s, box-shadow 0.3s ease 0s, opacity 0.3s ease 0s, color 0.3s ease 0s; display: block; vertical-align: top; white-space: nowrap; border: none; cursor: pointer; -webkit-tap-highlight-color: rgba(0, 0, 0, 0); line-height: 2.8; text-transform: uppercase; overflow: hidden; border-radius: inherit; box-shadow: rgba(0, 0, 0, 0.1) 0px 2px 1px, rgba(0, 0, 0, 0.3) 0px 1px 3px; top: 0px; left: 0px; right: 0px; bottom: 0px; pointer-events: none; position: absolute !important; z-index: 0 !important; padding: 0px !important;"></span></div></div></div></div></div></div></section><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box;"><br></span></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box;"><br></span></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box;">نکته بسیار مهم</span>&nbsp;:</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">سیستم کامپیوتر</span>&nbsp;انجان بدید خیلی بهتره، با موبایل سرعت کمی داره اما می تونید انجام بدین.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><font face="Mihan-Koodak"><b style="font-size: large;">پس از بازشدن لینک،وارد&nbsp;</b><a href="https://get.cryptobrowser.site/3520384" target="" title=""><font size="5">سایت&nbsp;CryptoTab</font></a><b style="font-size: large;">&nbsp;شده و در وسط صفحه دکمه Download Cryptotab Browser را بزنید تا مرورگر دانلود شود.</b></font></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6483" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/1-1.jpg" alt="کسب بیت کوین رایگان" width="564" height="271" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/1-1.jpg 1180w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/1-1-300x144.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/1-1-768x369.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/1-1-1024x492.jpg 1024w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/1-1-600x288.jpg 600w" sizes="(max-width: 564px) 100vw, 564px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak"><span style="box-sizing: border-box;">مرورگر cryptotab</span>&nbsp;را نصب کنید(کمی صبر کنید تا دانلود بشه).بعد از نصب سریع،مرورگر باز میشود.<br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;">توجه</span>:شما باید حتما یک اکانت جیمیل داشته باشید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">گزینه sign in را در مرورگر بزنید</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6484" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-17-59.jpg" alt="مرورگر cryptotab" width="496" height="309" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-17-59.jpg 1041w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-17-59-300x187.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-17-59-768x479.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-17-59-1024x638.jpg 1024w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-17-59-600x374.jpg 600w" sizes="(max-width: 496px) 100vw, 496px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد ok,got it بزنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6485" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-18-45.jpg" alt="آموزش cryptotab" width="285" height="321" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-18-45.jpg 452w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-18-45-266x300.jpg 266w" sizes="(max-width: 285px) 100vw, 285px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد sign in بزنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6486" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-19-39.jpg" alt="کسب بیت کوین رایگان زیاد" width="528" height="413" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد start mining بزنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6487" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-20-40.jpg" alt="کسب بیت کوین رایگان با کریپتوتب" width="536" height="338" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-20-40.jpg 1044w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-20-40-300x189.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-20-40-768x485.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-20-40-1024x646.jpg 1024w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-20-40-600x379.jpg 600w" sizes="(max-width: 536px) 100vw, 536px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد گزینه mining در پایین سمت چپ صفحه را تا max زیاد کنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6488" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-21-51.jpg" alt="کسب بیت کوین رایگان cryptotab" width="578" height="314" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">سپس سه خط بالای صفحه را کلیک کنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6489" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-22-36.jpg" alt="آموزش کسب بیت کوین رایگان" width="577" height="314" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-22-36.jpg 1025w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-22-36-300x163.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-22-36-768x418.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-22-36-1024x557.jpg 1024w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-22-36-600x327.jpg 600w" sizes="(max-width: 577px) 100vw, 577px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">سپس به پایینتر بروید و گزینه login را بزنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6490" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-23-45.jpg" alt="نحوه کسب بیت کوین رایگان" width="527" height="293" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد گزینه google+ را بزنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6491" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-21.jpg" alt="ترفند کسب بیت کوین رایگان" width="577" height="326" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-21.jpg 952w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-21-300x170.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-21-768x434.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-21-600x339.jpg 600w" sizes="(max-width: 577px) 100vw, 577px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد اکانت جیمیل خود را انتخاب کنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6493" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-57-1.jpg" alt="راز کسب بیت کوین رایگان" width="437" height="313" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-57-1.jpg 584w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-24-57-1-300x215.jpg 300w" sizes="(max-width: 437px) 100vw, 437px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">&nbsp;</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">در صفحه بعد گزینه allow را بزنید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6494" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-26-17.jpg" alt="کسب درآمد از بیت کوین" width="558" height="302" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">به تب قبلی برگردید که در حال ماین کردن بیت کوین است.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6495" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-28-15.jpg" alt="کسب درآمد میلیونی از بیت کوین" width="561" height="317" srcset="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-28-15.jpg 952w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-28-15-300x170.jpg 300w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-28-15-768x434.jpg 768w, https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-28-15-600x339.jpg 600w" sizes="(max-width: 561px) 100vw, 561px" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">سیستم خود را باز بگذارید و می توانید فقط مانیتور خود را خاموش کنید. ترجیحا سیستم بیشتر از ۵ ساعت متوالی روشن نباشد و بعد از آن یک ربع استراحت دهید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">مرورگر بطور خودکار و بدون نیاز به کاری از سمت شما ، از قدرت CPU شما برای حل معادلات ریاضی&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">بلاک های بیت کوین</span>&nbsp;استفاده میکند و در عوض به شما بیت کوین میدهد که می توانید آنرا بفروشید.</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">صفحه مرورگر را تا زمانیکه میخواهید استخراج کنید نبندید(در حالت&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">Minimize</span>&nbsp;مشکلی ندارد و می توانید کارهای دیگر خود را انجام دهید) بمحض بستن صفحه، استخراج متوقف و بیت کوین‌های شما ذخیره میشود تا زمانیکه دوباره مرورگر را فعال کنید و استخراج شروع شود.</font></b></p><ul style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 2.5rem 1.5rem 0px; color: rgb(66, 66, 66);"><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">رقم بیت کوین استخراج شده&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">هر ۱۰ دقیقه یکبار</span>آپدیت میشود.</font></b></li><li style="box-sizing: border-box; list-style: none; padding: 0px; margin: 0px 0px 0.5rem;"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">تنها با یکبار لاگین شدن، همیشه لاگین هستید</font></b></li></ul><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">توضیحات هر قسمت در صفحه ماین در شکل زیر توضیح داده شده:</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><img class="aligncenter wp-image-6496" src="https://daramad724.com/wp-content/uploads/2018/09/photo_2018-09-11_10-32-05.jpg" alt="کسب بیت کوین با ربات تلگرام" width="768" height="400" style="box-sizing: border-box; height: auto; max-width: 100%; clear: both; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">بهترین روش&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(245, 34, 34); outline: 0px; background-color: transparent; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;">افزایش درآمد</span><font color="#f52222"><span style="box-sizing: border-box; outline-color: initial; outline-style: initial; transition-property: background-color, box-shadow, border, color, opacity, transform; transition-duration: 0.3s;">&nbsp;جذب زیر مجموعه هست چون با فعالیت آنها به درآمد شما هم اضافه میشود.</span></font><br style="box-sizing: border-box;">تا میتوانید با تبلیغات زیرمجموعه جذب کنید(در&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">دیوار و شیپور</span>، ایجاد<span style="box-sizing: border-box;">&nbsp;کانال تلگرام</span>،&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">آپارات و یوتیوب</span>، فرستادن لینک به&nbsp;<span style="box-sizing: border-box;">دوستان</span>&nbsp;تون و….).<br style="box-sizing: border-box;">کد معرف شما در تصویر زیر مشخص هست که از کجا باید بفرستید!</font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">زیرمجموعه گیری را فراموش نکنید چون مهمترین اصل این روش از کسب درآمد هست. با زیر مجموعه گیری همه تیم و همه مجموعه به کسب درآمد می رسند. البته زیر مجموعه فعال. تا می توانید از روش های مختلف تبلیغ کنید…شعار این روش کسب درآمد:&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; color: rgb(255, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box;">تبلیغ، تبلیغ و تبلیغ برای زیرمجموعه گیری فعال!!</span></span></font></b></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5rem; color: rgb(66, 66, 66);"><b><font size="4" face="Mihan-Koodak">رباتی هم برای کسب درآمد از بیت کوین وجود داره که با کلیک روی دکمه زیر می تونید واردش بشین، همچنین تمامی آموزش های لازم که در بالا گفته شد و بقیه آموزش ها در کانال زیر موجود هست.</font></b></p></div></div> text/html 2018-10-15T12:10:09+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب پاورپوینت درس معماری کامپیوتر پیشرفته http://univerfiles.mihanblog.com/post/1110 <span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">پاورپوینت درس معماری کامپیوتر پیشرفته</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">به تعداد 107 اسلاید قابل ویرایش</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">سرفصل مطالب</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">مقدمه ای بر معماری سیستم های کامپیوتری</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">بررسی ارزیابی کارایی سیستم های کامپیوتری</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">انواع روشهای ارزیابی کارایی، آزمون محک، قانون امدال، معرفی معیارهای محاسبه کارایی در حالت چند پردازنده ای، محاسبه حداکثر تسریع در سیستم های چند پردازنده ای</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">پردازش موازی</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">توازی سخت افزاری، توازی نرم افزاری، محاسبه ضرایب تسریع، سطوح توازی، انواع وابستگی ها( داده، کنترل و منابع)، شرایط اجرای موازی ( Bernstein conditions)</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">پردازش لوله ای</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">خط لوله خطی، خط لوله های سنکرون و آسنکرون، معیارهای Speed up، Efficiency و Throughput، محاسبه تعداد Stage های بهینه خط لوله خطی، سوپر خط لوله، سوپر اسکالر، آرایه های سیستولیک، خط لوله غیر خطی، جداول رزرو (Reservation Tables)، آنالیز تاخیر(Latency)، بردارهای تصادم(Collision Vectors) ، محاسبه متوسط تاخیر بهینه (MAL)</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">اتصالات در سیستم های پردازش موازی</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">معرفی شبکه های ارتباطی ایستا همچون خطی، حلقه ای، ستاره و ...، شبکه گذرگاهی، انواع روشهای حکمیت بر گذرگاه، شبکه سویچ متقاطع و شبکه های سویچ چند طبقه Suffle-Exchnge، Butterfly، Banyan، Omega</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">حافظه ها</span><br style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;">سلسله مراتب حافظه، حافظه CAM، حافظه کش، نگاشت های کش، سیاست های نوشتن در کش، همبستگی حافظه کش، پروتکل MESI و ...</span> <div><span style="font-family: IranSans1; font-size: 14px;"><br></span></div><div><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://acadmicfils.fileina.com/product-77502-%D9%BE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D9%BE%D9%88%DB%8C%D9%86%D8%AA-%D8%AF%D8%B1%D8%B3-%D9%85%D8%B9%D9%85%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%85%D9%BE%DB%8C%D9%88%D8%AA%D8%B1-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87.aspx" target="" title="">پاورپوینت درس معماری کامپیوتر پیشرفته</a></h1></div> text/html 2018-10-15T12:08:41+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه دست نویس دانشجو از درس جداسازی زیستی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1109 <p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">جزوه دست نویس دانشجو از درس جداسازی زیستی</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">Bioseparation</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">به تعداد 44&nbsp; صفحه pdf</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;">مناسب مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات</p><p style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-variant-numeric: inherit; font-variant-east-asian: inherit; font-stretch: inherit; font-size: 14px; line-height: inherit; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline;"><br></p><h1 title="title" style="text-align: center; margin: 0px; padding: 20px; border: 0px; font-variant-numeric: normal; font-variant-east-asian: normal; font-stretch: normal; font-size: 18px; line-height: normal; font-family: IranSans1; vertical-align: baseline; color: rgb(72, 72, 72);"><a href="http://univerfiles.fileina.com/product-77579--Bioseparation.aspx" target="" title="">جزوه دست نویس دانشجو از درس جداسازی زیستی</a></h1> text/html 2018-10-15T12:07:02+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب حقوق اساسی سازمانهای دولتی دکتر روح اله رهامی http://univerfiles.mihanblog.com/post/1108 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;">حقوق اساسی سازمانهای دولتی&nbsp;<span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">دکتر روح اله رهامی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">پیاده سازی کلیه جلسات( 12 جلسه ) کلاس درس حقوق اساسی سازمانهای دولتی</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">ویژه دانشجویان ارشد</span></strong></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1.5em; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; font-size: 17px; text-align: right;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box;">85 صفحه ورد قابل ویرایش</span></strong></p></div><div><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://academicfiles.ir/downloads/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%B3%DB%8C-%D8%B3%D8%A7%D8%B2%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%AD-%D8%A7%D9%84/" target="" title=""><b><font size="4"><span style="color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; text-align: right;">حقوق اساسی سازمانهای دولتی&nbsp;</span><span dir="RTL" lang="FA" style="box-sizing: border-box; color: rgb(56, 56, 56); font-family: Lora; text-align: right;">دکتر روح اله رهامی</span></font></b></a></div> text/html 2018-10-15T12:05:09+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ http://univerfiles.mihanblog.com/post/1107 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">به تعداد 30 صفحه pdf</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">جزوه دستنویس دانشجو از مباحث کلاس شامل مباحث</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">کلیات</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">لیبرالیسم اقتصادی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">اصل جبران خسارت استعمار کهن و نو</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">حق ارتفاق</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">معاهدات</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">شرکت های چند ملیتی</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">کنفرانس سازمان ملل متحد</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">شرط التزام</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">انواع تحریم ها</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">ماده 41 منشور</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">سرمایه گذاری</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">و ...&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب مرور سریع و جمع بندی برای امتحانات</span><div><font color="#333333"><br></font> <div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://academic.nafisfile.com/file/42702/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82-%D8%A8%DB%8C%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%DB%8C-%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%88%D8%BA" target="" title="">جزوه حقوق بین الملل اقتصادی دکتر افروغ</a></h2></div></div> text/html 2018-10-15T12:04:09+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب خلاصه حسابرسی پیشرفته ونداای . والاس http://univerfiles.mihanblog.com/post/1106 <span style="color: rgb(51, 51, 51);">خلاصه حسابرسی پیشرفته ونداای . والاس</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">شامل 10 فصل کامل&nbsp;</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><br style="color: rgb(51, 51, 51);"><span style="color: rgb(51, 51, 51);">مناسب برای جمع بندی امتحان پایان ترم</span><br style="color: rgb(51, 51, 51);"> <div><span style="color: rgb(51, 51, 51);"><br></span></div><div><h2 style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; font-size: 18px; vertical-align: baseline; font-family: &quot;b yekan&quot;, tahoma; font-weight: normal; color: rgb(51, 51, 51);"><a href="http://univer.nafisfile.com/file/42425/%D8%AE%D9%84%D8%A7%D8%B5%D9%87-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D9%BE%DB%8C%D8%B4%D8%B1%D9%81%D8%AA%D9%87-%D9%88%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%A7%DB%8C--%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3" target="" title="">خلاصه حسابرسی پیشرفته ونداای . والاس</a></h2></div> text/html 2018-10-01T11:47:36+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب ترجمه فارسی داستان The Story Of An Hour اثر Kate Chopin http://univerfiles.mihanblog.com/post/1105 <p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">ترجمه فارسی داستان The Story Of An Hour اثر Kate Chopin</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مناسب اساتید و دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">به تعداد 5 صفحه قابل ویرایش ورد</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">با اطلاع از آنکه خانم ملارد Mallard مشکل قلبی دارد، توجه ویژه‌ای شد تا خبر مرگ همسرش را در آهسته‌ترین حالت ممکن به او بگویند.</span><br style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">این جوزفین Josephine، خواهرش بود که با جملاتی دست و پا شکسته و اشاراتی پنهان که مخفیانه آشکار میشد، خبر را گفت. دوستِ همسرش، ریچاردز Richards هم آنجا بود، نزد خانم ملارد. و او کسی بود که هنگام رسیدن خبر حادثه‌ی راه‌آهن، به انضمام اسم برنتلی ملارد Brently Mallard در بالای لیست اسامی کشته شدگان، در دفتر روزنامه بود، و تنها به اندازه‌ای به خودش وقت داد که با تلگراف بعدی از حقیقتِ امر مطمئن شود، تا آورنده‌ی خبر بد اشتباهی نباشد.</span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><br></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"></span></p><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/463137/%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%B1%D8%B3%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-The-Story-Of-An-Hour-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-Kate-Chopin/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">ترجمه فارسی داستان The Story Of An Hour اثر Kate Chopin</a></h3> text/html 2018-10-01T11:42:50+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه رمان مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy http://univerfiles.mihanblog.com/post/1104 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">جزوه&nbsp;رمان مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">مناسب اساتید و دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">عنایت فرمایید تماما به زبان انگلیسی می باشد.</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);">&nbsp;</p><h2 class="hl" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">سوال تستی همراه با پاسخ رمان مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy</span></h2><h2 class="hl" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">نکات کلیدی رمان مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)</span></h2><h2 class="hl" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">تحلیل شخصیت های اصلی رمان مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy</span></h2><h2 class="hl" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">شخصیت های رمان مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)</span></h2><h2 class="hl" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);">خلاصه رمان مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی (The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy)</span></h2></div><div><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://unifiles.4kia.ir/info/463112/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%AF-%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D9%84%DB%8C%DA%86-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%D9%84%D8%A6%D9%88-%D8%AA%D9%88%D9%84%D8%B3%D8%AA%D9%88%DB%8C-The-Death-of/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه رمان مرگ ایوان ایلیچ اثر لئو تولستوی The Death of Ivan Ilych by Leo Tolstoy</a></h3></div> text/html 2018-10-01T11:42:07+01:00 univerfiles.mihanblog.com ادمین وب جزوه رمان مسخ اثر کافکا - The Metamorphosis by Franz Kafka http://univerfiles.mihanblog.com/post/1103 <div><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">جزوه رمان مسخ اثر کافکا - The Metamorphosis by Franz Kafka</span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt;">مناسب اساتید و&nbsp;دانشجویان زبان و ادبیات انگلیسی</span></span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);"><span style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">عنایت فرمایید تماما به زبان انگلیسی می باشد.</span></span></p><p style="box-sizing: border-box; margin: 16px 0px 10px; font-family: Nasim; font-size: 17px; color: rgb(51, 51, 51); background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 0, 0);">&nbsp;</span></p><h2 class="hl" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">نکات کلیدی رمان مسخ اثر کافکا (The Metamorphosis by Franz Kafka)</span></h2><h2 class="hl" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">خلاصه و تحلیل بخش اول - دوم و سوم رمان مسخ اثر کافکا (The Metamorphosis by Franz Kafka)</span></h2><h2 class="hl" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Themes, Motifs &amp; Symbols رمان مسخ اثر کافکا (The Metamorphosis by Franz Kafka)</span></h2><h2 class="hl" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">تحلیل شخصیت های اصلی رمان مسخ اثر کافکا (The Metamorphosis by Franz Kafka)</span></h2><h2 class="hl" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">لیست شخصیت های رمان مسخ اثر کافکا (The Metamorphosis by Franz Kafka)</span></h2><h2 class="hl" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">خلاصه رمان مسخ اثر کافکا (The Metamorphosis by Franz Kafka)</span></h2><h2 class="hl" style="box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 10px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);">Context رمان مسخ اثر کافکا (The Metamorphosis by Franz Kafka)</span></h2></div><div><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0);"><br></span></div><div><h3 style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: Nasim; font-weight: 500; line-height: 1.1; color: rgb(255, 255, 255); margin-top: 5px; margin-bottom: 10px; font-size: 36px; margin-right: 10px; background-color: rgb(252, 252, 252);"><a href="http://university20.4kia.ir/info/463078/%D8%AC%D8%B2%D9%88%D9%87-%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%B3%D8%AE-%D8%A7%D8%AB%D8%B1-%DA%A9%D8%A7%D9%81%DA%A9%D8%A7---The-Metamorphosis-by-Franz-Kafka/" style="box-sizing: border-box; background-color: transparent; outline: -webkit-focus-ring-color auto; outline-offset: -2px; opacity: 0.7; color: rgb(66, 46, 2) !important; font-size: 20px !important;">جزوه رمان مسخ اثر کافکا - The Metamorphosis by Franz Kafka</a></h3></div>