دانلود سرای فایل های دانشگاهی

پنجشنبه 20 شهریور 1399

جزوه فیزیک حالت جامد

درس حالت جامد جزو دروس تخصصی فیزیک گرایش های حالت جامد و ماده چگال در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. در اکثر در دانشگاه های ایران از کتاب ” فیزیک ماده چگال اشکرافت و مرمین ” (به انگلیسی Solid State Physics by Ashcroft , Mermin ) به عنوان کتاب مرجع استفاده می شود. جزوه ای که در اینجا اورده شده است بسیاری از فصل های کتاب اشکزافت را پوشش می دهد و حتی حل برخی تمرینات آخر فصل نیز در آن وجود دارد. در بسیاری از صفحات این جزوه صفحاتی از کتاب اشکرافت و نیز حالت جامد کیتل ضمیمه گردیده است.

این جزوه را در 186 صفحه به صورت PDF می باشد.

 

برخی مطالب جزوه:

ساختار های بلوری

بردار انتقال شبکه

یاخته بسیط

یاخته کمین حجم

شبکه بلوری هگزاگونال

دوران بلور

انتقال بلور

بردار انتقال بسیط

تقارن بلور

بازتاب آینه ای بلور

انواع شبکه براوه دو بعدی

انواع شبکه سه بعدی

مشخصات شبکه های مکعبی

شبکه fcc

شبکه bcc

ساختار الماسی

شبکه وارون

محورهای چرخش بلور

تراکم اتمی عناصر

پراش توسط بلور

قانون براگ

دوره ای بودن شبکه

معادله دراگ

رابطه برای دامنه موج پراکنده شده

تحلیل فوریه بلور

شرایط پراش

شرط لاوه

نگرش لاوه

سازه ایوالد برای بلور چرخان

روش پودری یا روش دبی شرر

روش بلور چرخان

پراش پرتوی ایکس برای پایه ایبا چند اتم

شبکه الماسی چند اتمی

منطقه بریلوئن

منطقه اول بریلوئن

شرایط تداخل سازنده

وارون شبکه مکعبی مرکز حجمی

مرزهای بریلوئن

شبکه براوه دو اتمی

گرمای ویژه بلور کلاسیکی

مدول حجمی بلور یونی

روش دولون و پتی

انرژی بستگی گاز نجیب

نظریه کلاسیک بلور هماهنگ

شعاع ویگنر سایتز

ثابت مادلونگ

انرژی کل بلور

انرژی بستگی بلور

ساختار روی سولفید

بلور مولکولی

تفاوت پیوند یونی و کوالانی

بلور فلزی

چکش خواری بلور

رفتار نور ی فلزات

معادلات بهنجار شده شبکه براوه سه بعدی

مد بهنجار شبکه براوه تک اتمی یک بعدی

شاخه آکوستیکی

تصحیح در گرمای ویژه دولون پتی

مدل انشتین

مدل دبای

قانون پایستگی در فرایند های تک فونونی

قانون پایستگی در پرایندگی تک فونونی

اندازه گیری طیف فونونی توسط پرتوی x

معادله حالت و انبساط گرمایی بلور

پارامتر گرون آیزن در گرمای ویژه فلزات

رسانندگی گرمایی شبکه

پاشندگی بلور

نظریه دروده درباره فلزات

فرضیات اصلی مدل دروده

زمان واهلش

مسافت آزاد میانگین

ضریب هال

مغنتو مقاومت

اثر هال

تقریب کلاسیک الکترون آزاد

تخمین رسانندگی گرمایی فلز

قانون تجربی ویدمان فرانتس

رسانندگی AC یک فلز

فرکانس نوسانات پلاسما

تعادل فیزیک کلاسیک و آماری

ترازهای انرژی

قضیه بلوخ

قضیه bloch

شرط مرزی دوره ای

گاف انرژی در رسانا

گاف انرژی در نیمرسانا

گاف انرژی در نارسانا

توابع باروخ

معادله موج در یک پتانسیل دوره ای

الکترون در پتانسیل دوره ای ضعیف

نظریه کلاسیکی بلور هماهنگ

نظریه کوانتومی بلور هماهنگ

بی کفایتی مدل های شبکه ایستا

کاهش فراتر در ثابت های نوسانی

انرژی چسبناکی


جزوه فیزیک حالت جامد

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 20 شهریور 1399

  جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام

  (تشکیل خانواده ) تقریرات درس استاد آیت الله جواد حبیبی تبار

  مناسب دانشجویان دکتری رشته مطالعات زنان

  به تعداد 185 صفحه pdf

  بخش اول نکاح و مباحث مربوط به آن در هشت فصل

  در خواستگاری / در قابلیت صحی برای ازدواج / در موانع نکاح / در شرایط صحت نکاح / در وکالت نکاح / در نکاح منقطع / در مهر / در حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر

  بخش دوم در رابطه با انحلال نکاح در دو فصل

  امکان فسخ نکاح / در طلاق

  بخش سوم در مباحث اولاد شامل سه فصل

  نسب / حضانت / ولایت

  جزوه درس زن و حقوق خانواده در اسلام

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 20 شهریور 1399

  خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین آون هیوز

  در 50 صفحه ورد و قابل ویرایش

  مناسب اساتید و همچنین مرور سریع ایام امتحانات


  خلاصه کتاب مدیریت دولتی نوین آون هیوز

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 20 شهریور 1399

  جزوه شیمی مواد غذایی 2

  به تعداد 20 صفحه pdf

  مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

  پروتئازها

  ویتامین ها

  طعم مواد غذایی

  جزوه شیمی مواد غذایی 2

 • نظرات() 
 • جمعه 31 مرداد 1399

  جزوه فیزیک حالت جامد

  درس حالت جامد جزو دروس تخصصی فیزیک گرایش های حالت جامد و ماده چگال در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. در اکثر در دانشگاه های ایران از کتاب ” فیزیک ماده چگال اشکرافت و مرمین ” (به انگلیسی Solid State Physics by Ashcroft , Mermin ) به عنوان کتاب مرجع استفاده می شود. جزوه ای که در اینجا اورده شده است بسیاری از فصل های کتاب اشکزافت را پوشش می دهد و حتی حل برخی تمرینات آخر فصل نیز در آن وجود دارد. در بسیاری از صفحات این جزوه صفحاتی از کتاب اشکرافت و نیز حالت جامد کیتل ضمیمه گردیده است.

  این جزوه را در 186 صفحه به صورت PDF می باشد.

   

  برخی مطالب جزوه:

  ساختار های بلوری

  بردار انتقال شبکه

  یاخته بسیط

  یاخته کمین حجم

  شبکه بلوری هگزاگونال

  دوران بلور

  انتقال بلور

  بردار انتقال بسیط

  تقارن بلور

  بازتاب آینه ای بلور

  انواع شبکه براوه دو بعدی

  انواع شبکه سه بعدی

  مشخصات شبکه های مکعبی

  شبکه fcc

  شبکه bcc

  ساختار الماسی

  شبکه وارون

  محورهای چرخش بلور

  تراکم اتمی عناصر

  پراش توسط بلور

  قانون براگ

  دوره ای بودن شبکه

  معادله دراگ

  رابطه برای دامنه موج پراکنده شده

  تحلیل فوریه بلور

  شرایط پراش

  شرط لاوه

  نگرش لاوه

  سازه ایوالد برای بلور چرخان

  روش پودری یا روش دبی شرر

  روش بلور چرخان

  پراش پرتوی ایکس برای پایه ایبا چند اتم

  شبکه الماسی چند اتمی

  منطقه بریلوئن

  منطقه اول بریلوئن

  شرایط تداخل سازنده

  وارون شبکه مکعبی مرکز حجمی

  مرزهای بریلوئن

  شبکه براوه دو اتمی

  گرمای ویژه بلور کلاسیکی

  مدول حجمی بلور یونی

  روش دولون و پتی

  انرژی بستگی گاز نجیب

  نظریه کلاسیک بلور هماهنگ

  شعاع ویگنر سایتز

  ثابت مادلونگ

  انرژی کل بلور

  انرژی بستگی بلور

  ساختار روی سولفید

  بلور مولکولی

  تفاوت پیوند یونی و کوالانی

  بلور فلزی

  چکش خواری بلور

  رفتار نور ی فلزات

  معادلات بهنجار شده شبکه براوه سه بعدی

  مد بهنجار شبکه براوه تک اتمی یک بعدی

  شاخه آکوستیکی

  تصحیح در گرمای ویژه دولون پتی

  مدل انشتین

  مدل دبای

  قانون پایستگی در فرایند های تک فونونی

  قانون پایستگی در پرایندگی تک فونونی

  اندازه گیری طیف فونونی توسط پرتوی x

  معادله حالت و انبساط گرمایی بلور

  پارامتر گرون آیزن در گرمای ویژه فلزات

  رسانندگی گرمایی شبکه

  پاشندگی بلور

  نظریه دروده درباره فلزات

  فرضیات اصلی مدل دروده

  زمان واهلش

  مسافت آزاد میانگین

  ضریب هال

  مغنتو مقاومت

  اثر هال

  تقریب کلاسیک الکترون آزاد

  تخمین رسانندگی گرمایی فلز

  قانون تجربی ویدمان فرانتس

  رسانندگی AC یک فلز

  فرکانس نوسانات پلاسما

  تعادل فیزیک کلاسیک و آماری

  ترازهای انرژی

  قضیه بلوخ

  قضیه bloch

  شرط مرزی دوره ای

  گاف انرژی در رسانا

  گاف انرژی در نیمرسانا

  گاف انرژی در نارسانا

  توابع باروخ

  معادله موج در یک پتانسیل دوره ای

  الکترون در پتانسیل دوره ای ضعیف

  نظریه کلاسیکی بلور هماهنگ

  نظریه کوانتومی بلور هماهنگ

  بی کفایتی مدل های شبکه ایستا

  کاهش فراتر در ثابت های نوسانی

  انرژی چسبناکی

   

  جزوه فیزیک حالت جامد

 • نظرات() 
 • جمعه 31 مرداد 1399

  جزوه انسان در اسلام

  ( انسان شناسی )

  به تعداد 59 صفحه pdf

   

  فهرست
  اهمیت خودشناسی
  علوم بزرگ دنیا
  خودکاوی
  نیازهای انسان
  الف- نیازهای جسمانی
  ب- نیازهای روانی
  ج- نیازهای روحی
  نیازها و ویژگیهای زنانه
  نیازها و ویژگیهای مردانه
  خودکم بینی و خودبزرگ بینی
  عادی بودن
  صداقت و راستی
  مثبت اندیشی
  منیّت
  علم روانشناسی
  بیماریها و اختلالات روانی و رفتاری
  شناخت شخصیتها و ویژگیهای خصوصی افراد
  روشهایی ساده برای شناخت افراد
  ویژگیهای مشترک انسانها
  مرده پرستی
  تأثیر تلویزیون
  اثرات مثبت و منفی تلویزیون بر کودکان
  الف) اثرات مثبت تلویزیون
  ب) اثرات منفی تلویزیون
  خواب
  پذیرش
  زندگی در حال
  ارتباط با افراد مختلف
  خودآگاهی
  برون فکنی
  روزه سکوت
  بی ذهنی
  خلاصه سخن

  فهرست منابع

   

  جزوه انسان در اسلام

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :83
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

  اسلاید شو


  آخرین پست ها


  نویسندگان


  نظرسنجی

  • دانشجوی کدام دانشگاه هستید و جزوات کدام سطح تحصیلی مورد نیاز شما می باشد.


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  4kia.ir ********************

  اَبر برچسبها


  4kia.ir
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic