دانلود سرای فایل های دانشگاهی

جمعه 12 اردیبهشت 1399

تحقیق پایانی بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار

به تعداد 92 صفحه قابل ویرایش ورد

 

فهرست مطالب:

فصل اول: کلیات تحقیق

مقدمه 2

بیان مساله 4

ضرورت و اهمیت پژوهش 6

هدف تحقیق 7

فرضیه های تحقیق 8

متغیرهای تحقیق 8

تعاریف عملیاتی اصطلاحات 8

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه 11

بخش اول: خانواده

کار کرد مطلوب خانواده 12

معنی و مفهوم خانواده متعادل 14

خانواده مدرن 15

زیر منظومه زن و شوهری 17

بخش دوم: تفاوت های زنان و مردان

نقش کروموزوم y در ایجاد تفاوت ها 19

تفاوت در رشد 19

تفاوت در علایق و رغبت ها 22

پرخاشگری 23

اضطراب 24

بخش سوم: رضایت زناشویی و عوامل موثر بر آن

رضایت زناشویی 25

ایجاد رضایت زناشویی 26

زوج خوشبخت و کامل 28

علل مشکلات و تعارضات در میان زوجین 29

اثرات طلاق 30

نقش عشق در ازدواج و تداوم زندگی 32

مدل مثلث عشق استرنبرگ 33

اثرات نزدیکی و فاصله در تداوم زندگی 36

نقش فشارهای فرهنگی در رضایت زن و شوهر 37

پیشرفت فردی در زوجین 39

روابط جنسی 41

اختلافات مالی 42

روابط والدین و کودک 44

عوامل شخصی 45

حسادت 46

خشونت زناشویی 47

رضایت زناشویی و عقاید مذهبی 49

توصیه های تربیتی برای بحران زدایی 50

هفت اصل زندگی زناشویی کارآمد 52

بخش چهارم: اشتغال زنان

زنان شاغل 57

زنان خانه دار 60

تعارض بین نقش های شغلی و نقش های زوج ها در خانه 62

راه حل های پیشنهادی برای کاهش تعارض 62

نکات مثبت و منفی کار کردن زن 63

بخش پنجم: مروری بر پژوهش ها

تحقیقات انجام شده داخلی 65

تحقیقات انجام شده خارجی 66

فصل سوم: فرایندهای روش شناختی

مقدمه 69

طرح تحقیق 69

جامعه آماری 70

روش نمونه گیری و حجم نمونه 70

ابزار گرد آوری اطلاعات 70

روش جمع آوری اطلاعات 75

روش های آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق 75

فصل چهارم: یافته ها و نتایج تحقیق

یافته های پژوهش 77

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

مقدمه 81

بحث و نتیجه گیری 81

محدودیت های پژوهش 84

پیشنهادات کاربردی 84

پیشنهادات پژوهشی 84

منابع و ماخذ 86

ضمایم 89

 

تحقیق پایانی بررسی رضایت زناشویی خانواده‌های زنان شاغل و خانه دار

 • نظرات() 
 • شنبه 11 آبان 1398

  تحقیق پایانی شبکه های حسگر بی سیم زیر آب

  به تعداد 55 صفحه pdf

  مقدمه

  فصل اول: مروری بر شبکه ی حسگرهای بی سیم

  شبکه ی حسگرهای بی سیم

  ساختارکلی ارتباطی شبکه حسگر

  ساختمان گره

  مهم ترین ویژگی های عمومی شبکه های حسگر

  فصل دوم: شبکه های حسگر بی سیم زیر آب

  چکیده

  مقدمه

  خصوصیات محیط زیرآب

  شبکه های حسگر بی سیم زیرآب

  کاربردهای شبکه های حسگر زیرآبی

  فصل سوم: چالش ها و معماری شبکه های حسگر زیر آب

  مقدمه

  چالش ها

  معایب شبکه های حسگر زیرآبی

  چالش های طراحی

  معماری مخابراتی

  شبکه های حسگر زیرآبی دو بعدی

  شبکه های حسگر زیرآبی سه بعدی

  شبکه های حسگر با وسایل زیرآبی خود مختار

  مفاهیمی به منظور طراحی شبکه

  فصل چهارم: مبانی انتشار صوتی

  مبانی انتشار صوتی

  لایه ی شبکه

  پروتکل های واکنشی

  پروتکل های کنشی

  پروتکل های مسیریابی جغرافیایی

  تفاوت شبکه های حسگر زیرآبی و زمینی

  نتیجه گیری

  پیوست

  رادار سونار

  منابع فارسی

  منابع لاتین

  امروزه استفاده از شبکه های حسگر بی سیم به صورت فزاینده ای در حال رشد است. از آنجا که حسگرهای بی سیم قابلیت کارکرد در نواحی مختلف بدون نیاز به وجود زیرساخت ارتباطی را دارا می باشند. همچنین با توجه به وجود مرزهای آبی طولانی در کشورمان، شایسته است تا پژوهشی در این زمینه داشته باشیم. در فصل اول برآنیم تا مروری داشته باشیم بر حسگرهای بی سیم، و به ساختمان کلی گره بپردازیم. با توجه به مرزهای آبی کشورمان و همچنین اکتشاف منــابع زیرآبی، جمع آوری داده ها، ناوبری، نظارت بر سازه های زیرآبی و… در فصـــل دوم به خصوصیات محیط زیرآب، شبــــکه حســـگر بی سیم در زیرآب و کاربردهای آن مـــی پردازیم. در فصل سوم به چالش ها و معایب حسگرها در زیرآب پرداخته و با توجه به تفاوت های بسیار در نمونه های حسگر زمینی نسبت به نمونه های حسگر زیرآبی در کانال انتشار در زیرآب، در فصل چهارم به بهره گیری از مبانی انتشار صوتی در زیرآب می پردازیم. امیدواریم این پژوهش مورد توجه شما عزیزان واقع شود


  تحقیق پایانی شبکه های حسگر بی سیم زیر آب

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 9 آبان 1398

  پایان نامه شبکه های حسگر بی سیم زیر آب

  مقدمه

  فصل اول: مروری بر شبکه ی حسگرهای بی سیم

  شبکه ی حسگرهای بی سیم

  ساختارکلی ارتباطی شبکه حسگر

  ساختمان گره

  مهم ترین ویژگی های عمومی شبکه های حسگر

  فصل دوم: شبکه های حسگر بی سیم زیر آب

  چکیده

  مقدمه

  خصوصیات محیط زیرآب

  شبکه های حسگر بی سیم زیرآب

  کاربردهای شبکه های حسگر زیرآبی

  فصل سوم: چالش ها و معماری شبکه های حسگر زیر آب

  مقدمه

  چالش ها

  معایب شبکه های حسگر زیرآبی

  چالش های طراحی

  معماری مخابراتی

  شبکه های حسگر زیرآبی دو بعدی

  شبکه های حسگر زیرآبی سه بعدی

  شبکه های حسگر با وسایل زیرآبی خود مختار

  مفاهیمی به منظور طراحی شبکه

  فصل چهارم: مبانی انتشار صوتی

  مبانی انتشار صوتی

  لایه ی شبکه

  پروتکل های واکنشی

  پروتکل های کنشی

  پروتکل های مسیریابی جغرافیایی

  تفاوت شبکه های حسگر زیرآبی و زمینی

  نتیجه گیری

  پیوست

  رادار سونار

  منابع فارسی

  منابع لاتین

  امروزه استفاده از شبکه های حسگر بی سیم به صورت فزاینده ای در حال رشد است. از آنجا که حسگرهای بی سیم قابلیت کارکرد در نواحی مختلف بدون نیاز به وجود زیرساخت ارتباطی را دارا می باشند. همچنین با توجه به وجود مرزهای آبی طولانی در کشورمان، شایسته است تا پژوهشی در این زمینه داشته باشیم. در فصل اول برآنیم تا مروری داشته باشیم بر حسگرهای بی سیم، و به ساختمان کلی گره بپردازیم. با توجه به مرزهای آبی کشورمان و همچنین اکتشاف منــابع زیرآبی، جمع آوری داده ها، ناوبری، نظارت بر سازه های زیرآبی و… در فصـــل دوم به خصوصیات محیط زیرآب، شبــــکه حســـگر بی سیم در زیرآب و کاربردهای آن مـــی پردازیم. در فصل سوم به چالش ها و معایب حسگرها در زیرآب پرداخته و با توجه به تفاوت های بسیار در نمونه های حسگر زمینی نسبت به نمونه های حسگر زیرآبی در کانال انتشار در زیرآب، در فصل چهارم به بهره گیری از مبانی انتشار صوتی در زیرآب می پردازیم. امیدواریم این پژوهش مورد توجه شما عزیزان واقع شود


 • نظرات() 
 • دوشنبه 22 مهر 1398

  تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد و تداوم موجودی های راکد در انبار شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان (سهامی خاص) و ارائه راهکار مناسب

  پایان نامه ارشد مدیریت بازرگانی

  79 صفحه pdf

  فصل اول این پایان نامه رشته مدیریت مالیکلیات تحقیق را مطرح می کند.

  در فصل دوم این پایان نامه ادبیات تحقیق بحث می گردد.

  در فصل سوم این پایان نامه مدیریت مالی، روش شناسی و روش تحقیق و در

  فصل چهارم این پایان نامه رشته مدیریت مالی، بحث و نتیجه گیری بررسی می شود.


  تجزیه و تحلیل عوامل ایجاد و تداوم موجودی های راکد در انبار شرکت آب و فاضلاب شهری استان کردستان

 • نظرات() 
 • سه شنبه 21 خرداد 1398

  اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام

  فهرست :

  چکیده

  فصل اول: کلیات پژوهش

  مقدمه

  تعریف و بیان مسئله پژوهش

  ضرورت و اهمیت پژوهش

  اهداف پژوهش

  هدف اصلی پژوهش

  اهداف فرعی پژوهش

  سؤالات پژوهش

  فرضیه‌های پژوهش

  مدل مفهومی پژوهش

  متغیرهای پژوهش

  متغیر مستقل

  متغیر وابسته

  جنبه جدید بودن و نوآوری پژوهش

  قلمروی پژوهش

  قلمرو موضوعی پژوهش

  قلمرو مکانی پژوهش

  قلمرو زمانی پژوهش

  روش تحقیق

  ابزار گردآوری اطلاعات و روش تجزیه و تحلیل آن

  تعریف واژگان کلیدی

  ساختار کلی پژوهش

  خلاصه فصل

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش

  مقدمه

  مبانی نظری تحقیق

  ریسک مالی

  منابع ریسک مالی

  انواع ریسک مالی

  روش‌های پیش‌بینی قیمت اوراق بهادار

  روش پرتفوی یا تئوری گشت تصادفی

  روش اساسی یا تجزیه و تحلیل بنیادی

  روش نموداری یا تجزیه و تحلیل تکنیکی

  برخی از اصطلاحات سرمایه‌گذاری

  نهادهای مالی

  بازده بدون ریسک

  ریسک

  تحقیق حاضر به بررسی رابطه‌ی بین بازده سهام و ریسک سیستماتیک در افق‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت و بررسی تأثیر میزان نوسانات بازار بر رابطه‌ی فوق در شرکت‌های دارویی و شیمیایی پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازده زمانی ۱۳۸۷ الی ۱۳۹۲ می پردازد. در بازار سرمایه یکی از مهم‌ترین مباحث ارتباط بین ریسک و بازده است، مخصوصاً ریسک سیستماتیک؛ زیرا اعتقاد بر این است که بازده سهام فقط تابعی از ریسک سیستماتیک است. تحقیقات بسیاری در زمینه بررسی رابطه‌ی بین ریسک و بازده انجام‌شده است. از جمله این تلاش‌ها، تحقیقی است که توسط شارپ انجام شد. او با معرفی مدل CAPM) مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای) فرض کرد که بین ریسک سیستماتیک و بازده اوراق بهادار رابطه‌ی خطی ساده و مثبتی وجود دارد. به منظور آزمون فرضیات تحقیق ابتدا دوره تحقیق را بر اساس وارایانس شاخص صنعت داروسازی و شیمیایی به دو دسته دوره‌های پر نوسان و کم نوسان تقسیم شده است. سپس اطلاعات مربوط به ریسک سیستماتیک و بازده سهام در دوره‌های پر نوسان و کم نوسان را با روش تبدیل موجک گسسته همپوشانی (DWT) و با موجک دابشیز ۴ با استفاده از نرم‌افزار MATLAB به دوره زمانی کوچک‌تر تجزیه نموده، سپس به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق، از تحلیل رگرسیون استفاده‌شده است. نتایج آزمون فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد رابطه معناداری بین ریسک سیستماتیک و بازده در دوره زمانی پر نوسان در افق‌های زمانی میان‌مدت و بلندمدت وجود دارد. همچنین در دروه های زمانی کم نوسان نیز در افق‌های زمانی میان‌مدت رابطه معناداری میان ریسک سیستماتیک و بازده وجود دارد ولی فقط در افق زمانی بلندمدت ۱۸۲ روزه رابطه معنادار میان ریسک و بازده به اثبات می رسد

   

  اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام

 • نظرات() 
 • سه شنبه 21 خرداد 1398

  بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

  فهرست :

  گفتار اول: طرح پژوهشی

  مقدمه

  موضوع پژوهش

  بیان مسأله

  اهمیت و علتهای انتخاب موضوع

  هدفهای پژوهش

  پیشینه ی پژوهش

  فرضیه های پژوهش

  کاربردهای پژوهش

  قلمرو پژوهش

  روش و نوع پژوهش

  تعریف عملیاتی متغیرها

  گفتار دوم: ادبیات موضوع

  مبانی نظری

  مقدمه

  کیفیت خدمات

  فرمولهای کیفیت

  مدیریت کیفیت فراگیر

  ابعاد کیفیت و کیفیت خدمات

  مقیاس سرو کوال

  مدل گپ از کیفیت خدمات

  یک رهیافت تعدیل شده برای مدل گپ

  فرمول ارزش از نظر مشتری

  نتایج ارائه شده برا ی مشتری

  کیفیت خدمات در قیاس با کیفیت محصولات

  رضایت مشتریان

  شناخت مشتری و انتظارات وی

  ایجاد رضایت یا نارضایتی

  نظریه ی سه فاکتوری رضایت مشتری

  مدل تبول

  مزایای رضایت مشتری

  سنجش رضایت مشتریان

  شکایت مشتریان

  مدلهای رفتار شکایت آمیز

  عوامل موثر بر رفتار شکایت آمیز

  واکنشهای جمعی متشکل نسبت به شکایت مشتری

  رفتار خروجی و کنار گذاری محصول یا خدمات

  مدیریت شکایتهای مشتریان

  ضرورت بررسی شکایتهای مشتریان

  آغاز به کار بررسی شکایتهای مشتریان

  بهبود خدمات

  خدمات پس از فروش

  تحولات صنعت خودرو جهان

  ابعاد خدمات پس از فروش

  پیش نویس طرح تولید و واردات خودرو و قطعات

  عوامل ملموس و ناملموس خدمات پس از فروش

  صنعت خودرو

  خودرو در آمریکا

  خودرو در اروپا

  صنعت خودرو در ایران

  و …

  این پژوهش با هدف بررسی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک (گروه صنعتی بهمن) صورت گرفته است، تا با شناسایی عوامل موثر بر رضایت و شکایت مشتریان، شرکت مزدا یدک را در کسب سطوح بالای رضایت در مشتریان یاری رساند. بدین منظور فرضیه و هدفهایی تعریف شده است. واحد آماری پژوهش مالکان خودروی سواری مزدا ۳۲۳ (یکی از تولیدات گروه صنعتی بهمن) که شماره پلاک سمت راست آنها زوج باشد را شامل می شود که از خدمات پس از فروش ارائه شده توسط نمایندگی مجاز شرکت مزدا یدک، خدمات پس از فروش دریافت می کنند. برای گردآوری داده های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه و پژوهش میدانی استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه ای حاوی بیست و یک سؤال بین واحدهای آماری که به صورت نمونه گیری تصادفی انتخاب شده است، توزیع گردید. پس از جمع آوری و تلخیص داده ها، فرضیه ها در سطح خطای ۵% براساس روش آماری آزمون t مورد بررسی قرار گرفتند سپس نتیجه گیری از آزمون فرضیه ها صورت گرفت. در مجموع نتیجه ها حاکی از آن بود که بین کیفیت خدمات پس از فروش و رضایت مشتریان ارتباط و همبستگی بالایی وجود دارد، پرداخت مالی (اجرت) و پرداخت غیرمالی (زمان و زحمت) مشتریان با خدمات دریافتی متناسب نیست و در بروز شکایتهای مشتریان نارسایی های عوامل ملموس (عینی) پس از فروش بیشتر از نارسایی های عوامل ناملموس (ذهنی) موثر است. در نهایت، براساس نتیجه های پژوهش، پیشنهادهایی نیز به شرکت مزدایدک ارائه شده است.

   

  بررسی و مطالعه ی تأثیر خدمات پس از فروش بر میزان رضایت مشتریان در شرکت مزدا یدک

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :17
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

  اسلاید شو


  آخرین پست ها


  نویسندگان


  نظرسنجی

  • دانشجوی کدام دانشگاه هستید و جزوات کدام سطح تحصیلی مورد نیاز شما می باشد.


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  4kia.ir ********************

  اَبر برچسبها


  4kia.ir
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic