دانلود سرای فایل های دانشگاهی

پنجشنبه 20 شهریور 1399

جزوه فیزیک حالت جامد

درس حالت جامد جزو دروس تخصصی فیزیک گرایش های حالت جامد و ماده چگال در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. در اکثر در دانشگاه های ایران از کتاب ” فیزیک ماده چگال اشکرافت و مرمین ” (به انگلیسی Solid State Physics by Ashcroft , Mermin ) به عنوان کتاب مرجع استفاده می شود. جزوه ای که در اینجا اورده شده است بسیاری از فصل های کتاب اشکزافت را پوشش می دهد و حتی حل برخی تمرینات آخر فصل نیز در آن وجود دارد. در بسیاری از صفحات این جزوه صفحاتی از کتاب اشکرافت و نیز حالت جامد کیتل ضمیمه گردیده است.

این جزوه را در 186 صفحه به صورت PDF می باشد.

 

برخی مطالب جزوه:

ساختار های بلوری

بردار انتقال شبکه

یاخته بسیط

یاخته کمین حجم

شبکه بلوری هگزاگونال

دوران بلور

انتقال بلور

بردار انتقال بسیط

تقارن بلور

بازتاب آینه ای بلور

انواع شبکه براوه دو بعدی

انواع شبکه سه بعدی

مشخصات شبکه های مکعبی

شبکه fcc

شبکه bcc

ساختار الماسی

شبکه وارون

محورهای چرخش بلور

تراکم اتمی عناصر

پراش توسط بلور

قانون براگ

دوره ای بودن شبکه

معادله دراگ

رابطه برای دامنه موج پراکنده شده

تحلیل فوریه بلور

شرایط پراش

شرط لاوه

نگرش لاوه

سازه ایوالد برای بلور چرخان

روش پودری یا روش دبی شرر

روش بلور چرخان

پراش پرتوی ایکس برای پایه ایبا چند اتم

شبکه الماسی چند اتمی

منطقه بریلوئن

منطقه اول بریلوئن

شرایط تداخل سازنده

وارون شبکه مکعبی مرکز حجمی

مرزهای بریلوئن

شبکه براوه دو اتمی

گرمای ویژه بلور کلاسیکی

مدول حجمی بلور یونی

روش دولون و پتی

انرژی بستگی گاز نجیب

نظریه کلاسیک بلور هماهنگ

شعاع ویگنر سایتز

ثابت مادلونگ

انرژی کل بلور

انرژی بستگی بلور

ساختار روی سولفید

بلور مولکولی

تفاوت پیوند یونی و کوالانی

بلور فلزی

چکش خواری بلور

رفتار نور ی فلزات

معادلات بهنجار شده شبکه براوه سه بعدی

مد بهنجار شبکه براوه تک اتمی یک بعدی

شاخه آکوستیکی

تصحیح در گرمای ویژه دولون پتی

مدل انشتین

مدل دبای

قانون پایستگی در فرایند های تک فونونی

قانون پایستگی در پرایندگی تک فونونی

اندازه گیری طیف فونونی توسط پرتوی x

معادله حالت و انبساط گرمایی بلور

پارامتر گرون آیزن در گرمای ویژه فلزات

رسانندگی گرمایی شبکه

پاشندگی بلور

نظریه دروده درباره فلزات

فرضیات اصلی مدل دروده

زمان واهلش

مسافت آزاد میانگین

ضریب هال

مغنتو مقاومت

اثر هال

تقریب کلاسیک الکترون آزاد

تخمین رسانندگی گرمایی فلز

قانون تجربی ویدمان فرانتس

رسانندگی AC یک فلز

فرکانس نوسانات پلاسما

تعادل فیزیک کلاسیک و آماری

ترازهای انرژی

قضیه بلوخ

قضیه bloch

شرط مرزی دوره ای

گاف انرژی در رسانا

گاف انرژی در نیمرسانا

گاف انرژی در نارسانا

توابع باروخ

معادله موج در یک پتانسیل دوره ای

الکترون در پتانسیل دوره ای ضعیف

نظریه کلاسیکی بلور هماهنگ

نظریه کوانتومی بلور هماهنگ

بی کفایتی مدل های شبکه ایستا

کاهش فراتر در ثابت های نوسانی

انرژی چسبناکی


جزوه فیزیک حالت جامد

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 20 شهریور 1399

  نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C
  با پاسخ تشریحی
  به تعداد 56 صفحه pdf
  مناسب اساتید و همچنین جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات
  برنامه های ساده
  ساختارهای شرطی
  حلقه ها
  حلقه های تو در تو
  آرایه یک بعدی
  رشته ها
  آرایه دو بعدی
  پاسخ ها

  نمونه سؤالات برنامه نویسی مقدماتی زبان C

 • نظرات() 
 • پنجشنبه 20 شهریور 1399

  جزوه شیمی مواد غذایی 2

  به تعداد 20 صفحه pdf

  مناسب جمع بندی و مرور سریع ایام امتحانات

  پروتئازها

  ویتامین ها

  طعم مواد غذایی

  جزوه شیمی مواد غذایی 2

 • نظرات() 
 • جمعه 31 مرداد 1399

  جزوه فیزیک حالت جامد

  درس حالت جامد جزو دروس تخصصی فیزیک گرایش های حالت جامد و ماده چگال در مقطع کارشناسی ارشد می باشد. در اکثر در دانشگاه های ایران از کتاب ” فیزیک ماده چگال اشکرافت و مرمین ” (به انگلیسی Solid State Physics by Ashcroft , Mermin ) به عنوان کتاب مرجع استفاده می شود. جزوه ای که در اینجا اورده شده است بسیاری از فصل های کتاب اشکزافت را پوشش می دهد و حتی حل برخی تمرینات آخر فصل نیز در آن وجود دارد. در بسیاری از صفحات این جزوه صفحاتی از کتاب اشکرافت و نیز حالت جامد کیتل ضمیمه گردیده است.

  این جزوه را در 186 صفحه به صورت PDF می باشد.

   

  برخی مطالب جزوه:

  ساختار های بلوری

  بردار انتقال شبکه

  یاخته بسیط

  یاخته کمین حجم

  شبکه بلوری هگزاگونال

  دوران بلور

  انتقال بلور

  بردار انتقال بسیط

  تقارن بلور

  بازتاب آینه ای بلور

  انواع شبکه براوه دو بعدی

  انواع شبکه سه بعدی

  مشخصات شبکه های مکعبی

  شبکه fcc

  شبکه bcc

  ساختار الماسی

  شبکه وارون

  محورهای چرخش بلور

  تراکم اتمی عناصر

  پراش توسط بلور

  قانون براگ

  دوره ای بودن شبکه

  معادله دراگ

  رابطه برای دامنه موج پراکنده شده

  تحلیل فوریه بلور

  شرایط پراش

  شرط لاوه

  نگرش لاوه

  سازه ایوالد برای بلور چرخان

  روش پودری یا روش دبی شرر

  روش بلور چرخان

  پراش پرتوی ایکس برای پایه ایبا چند اتم

  شبکه الماسی چند اتمی

  منطقه بریلوئن

  منطقه اول بریلوئن

  شرایط تداخل سازنده

  وارون شبکه مکعبی مرکز حجمی

  مرزهای بریلوئن

  شبکه براوه دو اتمی

  گرمای ویژه بلور کلاسیکی

  مدول حجمی بلور یونی

  روش دولون و پتی

  انرژی بستگی گاز نجیب

  نظریه کلاسیک بلور هماهنگ

  شعاع ویگنر سایتز

  ثابت مادلونگ

  انرژی کل بلور

  انرژی بستگی بلور

  ساختار روی سولفید

  بلور مولکولی

  تفاوت پیوند یونی و کوالانی

  بلور فلزی

  چکش خواری بلور

  رفتار نور ی فلزات

  معادلات بهنجار شده شبکه براوه سه بعدی

  مد بهنجار شبکه براوه تک اتمی یک بعدی

  شاخه آکوستیکی

  تصحیح در گرمای ویژه دولون پتی

  مدل انشتین

  مدل دبای

  قانون پایستگی در فرایند های تک فونونی

  قانون پایستگی در پرایندگی تک فونونی

  اندازه گیری طیف فونونی توسط پرتوی x

  معادله حالت و انبساط گرمایی بلور

  پارامتر گرون آیزن در گرمای ویژه فلزات

  رسانندگی گرمایی شبکه

  پاشندگی بلور

  نظریه دروده درباره فلزات

  فرضیات اصلی مدل دروده

  زمان واهلش

  مسافت آزاد میانگین

  ضریب هال

  مغنتو مقاومت

  اثر هال

  تقریب کلاسیک الکترون آزاد

  تخمین رسانندگی گرمایی فلز

  قانون تجربی ویدمان فرانتس

  رسانندگی AC یک فلز

  فرکانس نوسانات پلاسما

  تعادل فیزیک کلاسیک و آماری

  ترازهای انرژی

  قضیه بلوخ

  قضیه bloch

  شرط مرزی دوره ای

  گاف انرژی در رسانا

  گاف انرژی در نیمرسانا

  گاف انرژی در نارسانا

  توابع باروخ

  معادله موج در یک پتانسیل دوره ای

  الکترون در پتانسیل دوره ای ضعیف

  نظریه کلاسیکی بلور هماهنگ

  نظریه کوانتومی بلور هماهنگ

  بی کفایتی مدل های شبکه ایستا

  کاهش فراتر در ثابت های نوسانی

  انرژی چسبناکی

   

  جزوه فیزیک حالت جامد

 • نظرات() 
 • یکشنبه 18 خرداد 1399

  خلاصه ی جزوه ی درسی برنامه نویسی به زبان پایتون

  به تعداد 10 صفحه pdf

  مناسب مرور و جمع بندی سریع ایام امتحانات

   

  شامل مباحث زیر می باشد.

  چرا برنامه نویسی به زبان پایتون ؟

  ویرایشگر یا ویراستار

  مفسر - تبدیل کننده ی برنامه به زبان ماشین

  تعریف متغیر

  تعریف توابع

  تعریف الگوریتم

  خلاصه ی جزوه ی درسی برنامه نویسی به زبان پایتون

 • نظرات() 
 • جمعه 12 اردیبهشت 1399

  پاورپوینت مقاومت مصالح بیر جانسون

  شامل سرفصل های زیر می باشد

  1_introduction به تعداد 25 اسلاید قابل ویرایش

  2_axial_loading به تعداد 43 اسلاید قابل ویرایش

  3_torsion به تعداد 30 اسلاید قابل ویرایش

  4_pure_bending به تعداد 42 اسلاید قابل ویرایش

  5_beams به تعداد 22 اسلاید قابل ویرایش

  6_shearing_stresses به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش

  7_stress_transformations به تعداد 40 اسلاید قابل ویرایش

  8_principal_stresses به تعداد 25 اسلاید قابل ویرایش

  9_beam_deflection به تعداد 34 اسلاید قابل ویرایش

  10_columns به تعداد 24 اسلاید قابل ویرایش

  11_energy_methods به تعداد 31 اسلاید قابل ویرایش

   

  پاورپوینت مقاومت مصالح بیر جانسون

 • نظرات() 
  • تعداد صفحات :46
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  

  اسلاید شو


  آخرین پست ها


  نویسندگان


  نظرسنجی

  • دانشجوی کدام دانشگاه هستید و جزوات کدام سطح تحصیلی مورد نیاز شما می باشد.


  آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

  4kia.ir ********************

  اَبر برچسبها


  4kia.ir
  شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Website Traffic | Buy Targeted Website Traffic