دانلود سرای فایل های دانشگاهی دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته های کلاسی - پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی tag:http://univerfiles.mihanblog.com 2018-07-19T15:01:33+01:00 mihanblog.com پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری 2018-07-15T07:07:51+01:00 2018-07-15T07:07:51+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1082 ادمین وب پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماریبه تعداد 85 صفحه pdf فهرست مقاله:فصل اول : مقدمهمقدمهشرح و بیان مسئلههدف تحقیقاهمیت و کاربرد نتایج تحقیقمحدودیتتعریف عملیاتی واژگانفصل دوم : مفاهیم داده کاویتاریخچهموضوع داده کاوی چیست؟تعاریف داده کاوی..پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری

پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری

به تعداد 85 صفحه pdf 

فهرست مقاله:

فصل اول : مقدمه

مقدمه

شرح و بیان مسئله

هدف تحقیق

اهمیت و کاربرد نتایج تحقیق

محدودیت

تعریف عملیاتی واژگان

فصل دوم : مفاهیم داده کاوی

تاریخچه

موضوع داده کاوی چیست؟

تعاریف داده کاوی

.

.


پایان نامه داده کاوی و کاربرد آن در تشخیص بیماری

]]>
پایان نامه اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام 2018-07-15T07:06:45+01:00 2018-07-15T07:06:45+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1081 ادمین وب پایان نامه اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهامفهرست مقاله:چکیدهفصل اول: کلیات پژوهشمقدمهتعریف و بیان مسئله پژوهشضرورت و اهمیت پژوهشاهداف پژوهشهدف اصلی پژوهشاهداف فرعی پژوهشسؤالات پژوهشفرضیه‌های پژوهشمدل مفهومی پژوهشمتغیرهای پژوهش..پایان نامه اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام

پایان نامه اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام

فهرست مقاله:

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش

مقدمه

تعریف و بیان مسئله پژوهش

ضرورت و اهمیت پژوهش

اهداف پژوهش

هدف اصلی پژوهش

اهداف فرعی پژوهش

سؤالات پژوهش

فرضیه‌های پژوهش

مدل مفهومی پژوهش

متغیرهای پژوهش

.

.


پایان نامه اثر ریسک سیستماتیک بر بازده سهام

]]>
پایان نامه نقش فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب 2018-07-15T07:04:59+01:00 2018-07-15T07:04:59+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1080 ادمین وب پایان نامه نقش فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطبفهرست مقاله:فصل اول: کلیات پژوهشچکیده ی فارسیپیش گفتاربیان مسئلهاهمیت و ضرورت پژوهشاهداف پژوهشفرضیات پژوهشسؤالات پژوهشتعاریف مفهومی و عملیاتیروش تحقیق و قلمرو آنفصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه ی پژوهشمقدمه.پایان نامه نقش فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب

پایان نامه نقش فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب

فهرست مقاله:

فصل اول: کلیات پژوهش

چکیده ی فارسی

پیش گفتار

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت پژوهش

اهداف پژوهش

فرضیات پژوهش

سؤالات پژوهش

تعاریف مفهومی و عملیاتی

روش تحقیق و قلمرو آن

فصل دوم: مروری بر ادبیات و پیشینه ی پژوهش

مقدمه

.


پایان نامه نقش فیسبوک در انتشار پیام های تبلیغاتی برای جذب مخاطب

]]>
پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی 2018-07-15T07:04:14+01:00 2018-07-15T07:04:14+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1079 ادمین وب پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتیاصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته‌است. اما در مورد معنای این اصطلاح توافق کمی وجود دارد، در عین حال می توان گفت حداقل دو استفاده شایع از آن وجود دارد: اول اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایتمندی شغلی، فرصتهای رشد، مسائل روانشناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارفرما، کارکنان و میزان پایین بودن حوادث دارد. دوم، کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها

پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی

اصطلاح کیفیت زندگی کاری در سالهای اخیر رواج زیادی داشته‌است. اما در مورد معنای این اصطلاح توافق کمی وجود دارد، در عین حال می توان گفت حداقل دو استفاده شایع از آن وجود دارد: اول اینکه کیفیت زندگی کاری اشاره به مجموعه ای از نتایج برای کارکنان نظیر رضایتمندی شغلی، فرصتهای رشد، مسائل روانشناختی، امنیت شغلی، روابط انسانی کارفرما، کارکنان و میزان پایین بودن حوادث دارد. دوم، کیفیت زندگی کاری همچنین به مجموعه ای از کارها یا عملکردهای سازمانی نظیر مدیریت مشارکتی، غنی سازی شغلی و شرایط کاری مطمئن اشاره دارد. در این رابطه برنامه‌های کیفیت زندگی کاری ممکن است به عنوان راهبرد مدیریت منابع انسانی شامل عملکردهای کیفیت زندگی کاری و بهبود برنامه‌های کیفیت زندگی کاری و بهبود کارآیی و بهره‌وری سازمانی در نظر گرفته شود یک برنامه کیفیت زندگی کاری به معنی فرآیندی است که بوسیله آن همه اعضای سازمان از راه مجاری ارتباطی باز و مناسبی که برای این مقصود ایجاد شده‌است در تصمیم هایی که بر شغل هایشان بخصوص، و بر محیط کارشان به طور کلی اثر می گذارد به نوعی دخالت می یابند و در نتیجه مشارکت و خشنودی آنان از کار بیشتر می‌شود و فشار عصبی ناشی از کار برایشان کاهش می یابد. در واقع کیفیت زندگی کاری نمایانگر نوعی فرهنگ سازمانی یا شیوه مدیریت است که کارکنان بر اساس آن احساس مالکیت، خودگردانی، مسئولیت و عزت نفس می کنند.

این پایان نامه در مقطع کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی کار شده و شامل ۱۷۳ صفحه میباشد


پایان نامه بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و مدیریت ارتباط با مشتری در سازمان های دولتی

]]>
پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین 2018-07-15T07:03:14+01:00 2018-07-15T07:03:14+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1078 ادمین وب پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولینبه تعداد 78 صفحه pdfمناسب سطح کارشناسی رشته های  مهندسی برق و کامپیوتر فهرست مقاله:مقدمهفصل تعاریف اولیهتعریف فناوری اطلاعاتتعریف معلولیتتاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات برای رفاه معلولینفعالیت های انجام شده برای معلولانسخت افزارهای مخصوص نابینایاننرم افزار های مخصوص نابینایان..پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین

پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین

به تعداد 78 صفحه pdf

مناسب سطح کارشناسی رشته های  مهندسی برق و کامپیوتر

 

فهرست مقاله:

مقدمه

فصل تعاریف اولیه

تعریف فناوری اطلاعات

تعریف معلولیت

تاریخچه استفاده از فناوری اطلاعات برای رفاه معلولین

فعالیت های انجام شده برای معلولان

سخت افزارهای مخصوص نابینایان

نرم افزار های مخصوص نابینایان

.

.


پایان نامه خدمات فناوری اطلاعات برای معلولین

]]>
خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن 2018-06-29T08:03:32+01:00 2018-06-29T08:03:32+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1077 ادمین وب  خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهنThe Heartof change Jahn p. Kotter & dan S. cohen به اول خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن تعداد 46 صفحه pdfفایل دوم پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن به تعداد 30 اسلاید شامل مباحث زیر می باشد:•دلایل پیروزی و شکست تحولات کلان . •هشت خوان تحول . • چالش های اصلی هر خوان . • چگونه افراد با چالش ها روبه رو می شوند . • تفاوت مدل : دیدن –  خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن

The Heartof change Jahn p. Kotter & dan S. cohen

 

به اول خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن تعداد 46 صفحه pdf

فایل دوم پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن به تعداد 30 اسلاید

 

شامل مباحث زیر می باشد:

•دلایل پیروزی و شکست تحولات کلان .
 
•هشت خوان تحول .
 
• چالش های اصلی هر خوان .
 
• چگونه افراد با چالش ها روبه رو می شوند .
 
• تفاوت مدل : دیدن – حس کردن – متحول شدن با مدل : تحلیل – تفکر – تحول
 
 
فایل اول مناسب جمع بندی و مرور سریع امتحانات
 
فایل دوم مناسب اساتید و ارائه و کنفرانس دانشجویان
 
خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن
]]>
خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود 2018-06-29T08:03:11+01:00 2018-06-29T08:03:11+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1076 ادمین وب خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سودبه تعداد 20 صفحه pdfمناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحاناتاهمیت ثبات سود سهامعوامل مؤثر بر تصمیمات تقسیم سودشکل های مختلف تقسیم سودمحدودیت های پرداخت سود سهامچرا سرمایه گذاران خواهان سود سهام هستندو چندین عنوان دیگرخلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود

به تعداد 20 صفحه pdf

مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

اهمیت ثبات سود سهام

عوامل مؤثر بر تصمیمات تقسیم سود

شکل های مختلف تقسیم سود

محدودیت های پرداخت سود سهام

چرا سرمایه گذاران خواهان سود سهام هستند

و چندین عنوان دیگر

خلاصه کتاب تصمیمات و سیاست های تقسیم سود

]]>
جزوه اقتصاد کلان 2018-06-29T08:02:49+01:00 2018-06-29T08:02:49+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1075 ادمین وب جزوه اقتصاد کلان34 صفحه pdfجمع بندی و مرور سریع برای امتحان پایان ترم سرفصل های این جزوهفصل اول: اندازه گیری سطح فعالیت های اقتصادیفصل دوم : بررسی عوامل تشکیل دهندگان کلفصل سوم : تعادل در اقتصاد کلانفصل چهارم : تعادل بازار و کالاجزوه اقتصاد کلان جزوه اقتصاد کلان

34 صفحه pdf

جمع بندی و مرور سریع برای امتحان پایان ترم

 

سرفصل های این جزوه

فصل اول: اندازه گیری سطح فعالیت های اقتصادی

فصل دوم : بررسی عوامل تشکیل دهندگان کل

فصل سوم : تعادل در اقتصاد کلان

فصل چهارم : تعادل بازار و کالا

جزوه اقتصاد کلان

]]>
کتاب مالیه عمومی + بانضمام 110 سوال تستی با کلید سوالات 2018-06-29T08:02:18+01:00 2018-06-29T08:02:18+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1074 ادمین وب  کتاب مالیه ی عمومی به بررسی عملیات و فعالیتهای اقتصادی دولت، چگونگی این فعالیتها و تاثیر آن بر بخش خصوصی میپردازد. برخی از تیترهای این کتاب عبارتند از: تقسیم بندی دولت ها از جهت مالیه عمومی، عوامل موثر در دخالت دولت، تشابهات مالیه عمومی و خصوصی، ارتباط مالیه عمومی با برخی از علوم: ( اقتصاد، سیاست، حقوق ) ، اهداف و وظایف مالیه عمومی، موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی، نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه های مختلف، اصول مالیه نوین، تعادلهای اساسی اقتصاد ،مراحل رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و شاخصهای آن در  کتاب مالیه ی عمومی به بررسی عملیات و فعالیتهای اقتصادی دولت، چگونگی این فعالیتها و تاثیر آن بر بخش خصوصی میپردازد. برخی از تیترهای این کتاب عبارتند از: تقسیم بندی دولت ها از جهت مالیه عمومی، عوامل موثر در دخالت دولت، تشابهات مالیه عمومی و خصوصی، ارتباط مالیه عمومی با برخی از علوم: ( اقتصاد، سیاست، حقوق ) ، اهداف و وظایف مالیه عمومی، موانع عمده سیاست تثبیت اقتصادی، نقش دولت در اقتصاد از دیدگاه های مختلف، اصول مالیه نوین، تعادلهای اساسی اقتصاد ،مراحل رشد اقتصادی، رفاه اجتماعی و شاخصهای آن در ایران ،توزیع درآمد های دولت، کالاهای عمومی و کالاهای خصوصی، فقر چیست و خط فقر کدامست؟، معیارهای سنجش نقش دولت ،تفاوت عوارض و مالیات ،کشش عرضه و تقاضا، تقسیم بندی مالیاتها از دیدگاه اقتصاد خرد ،طبقه بندی یارانه ها، پولشویی چیست؟، حذف صفر از پول ملی ،انواع رانت ،حفره های دولت و…

 

 

کتاب مالیه عمومی + بانضمام 110 سوال تستی با کلید سوالات

]]>
جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ 2018-06-25T09:43:09+01:00 2018-06-25T09:43:09+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1073 ادمین وب جزوه تئوری اطلاعات و کدینگمناسب دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات امنبه تعداد 76 صفحه pdfدست نویس دانشجو از مطالب کلاسمناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات اجزای کلی یک سیستم مخابرات دیجیتالشمای کلی یک سیستم مخابراتیشرایط توضیح اجزاویژگی های یک منبع اطلاعاتی گسستهکدینگ کانالروش ها و پارامترهای کدینگ کانالامنیت مخابراتتئوری اطلاعاتآنتروپی هاروش های هافمنسیگنالهای صوتیlpcفشرده سازهایس تصویررمزنگاری داده هامحرمانگیجانشینی و جایگشتیانواع رمزهاسیستم های رمزنگاری ترکیبیاحراز هویتتمامیت پیام

جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ

مناسب دانشجویان کارشناسی ارشد مخابرات امن

به تعداد 76 صفحه pdf

دست نویس دانشجو از مطالب کلاس

مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

اجزای کلی یک سیستم مخابرات دیجیتال

شمای کلی یک سیستم مخابراتی

شرایط توضیح اجزا

ویژگی های یک منبع اطلاعاتی گسسته

کدینگ کانال

روش ها و پارامترهای کدینگ کانال

امنیت مخابرات

تئوری اطلاعات

آنتروپی ها

روش های هافمن

سیگنالهای صوتی

lpc

فشرده سازهایس تصویر

رمزنگاری داده ها

محرمانگی

جانشینی و جایگشتی

انواع رمزها

سیستم های رمزنگاری ترکیبی

احراز هویت

تمامیت پیام

امضای دیجیتال

کدینگ برای کنترل خطا

تئوری شانون

رسم کیفیت

پدیده آستانه

کدهای بلوکی

روش دی کدینگ


جزوه تئوری اطلاعات و کدینگ

]]>
جزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات 2018-06-25T09:42:31+01:00 2018-06-25T09:42:31+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1072 ادمین وب جزوه درس تئوری پیشرفته مخابراتبه تعداد 105 صفحه pdfدست نویس دانشجو از مطالب کلاسمناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات سرفصل های قابل طرح در این درسبخش های اساسی سیستم های مخابرات دیجیتالنظریات اطلاعات و کاربرد آنهاانتقال داده ها در باند پایهمدولاسیون دیجیتال یا حاملتولید و انتقال دیجیتال سیگنال های آنالوگسستم های چند حاملیگیرنده های اپتیم optimeجزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات

جزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات

به تعداد 105 صفحه pdf

دست نویس دانشجو از مطالب کلاس

مناسب جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

سرفصل های قابل طرح در این درس

بخش های اساسی سیستم های مخابرات دیجیتال

نظریات اطلاعات و کاربرد آنها

انتقال داده ها در باند پایه

مدولاسیون دیجیتال یا حاملتولید و انتقال دیجیتال سیگنال های آنالوگ

سستم های چند حاملی

گیرنده های اپتیم optime


جزوه درس تئوری پیشرفته مخابرات

]]>
جزوه بهداشت عمومی 2018-06-25T09:41:50+01:00 2018-06-25T09:41:50+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1071 ادمین وب جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینتبه تعداد 45 اسلاید قایل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویانو همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات اهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومیتعریف سلامت و بیماریعوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانهاعوامل موثر در پیدایش بیماریهاشاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه مهمترین شاخصهای بهداشتیتعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگیشاخص سولیوانویژگی های کیفیت زندگیعوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانسسازمانهای بهداشت بین المللییونیسف (UNICEF)سازمان خوا

جزوه بهداشت عمومی در قالب پاورپوینت

به تعداد 45 اسلاید قایل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

و همچنین جمعبندی و مرور سریع ایام امتحانات

 

اهداف و دامنه فعالیتهای بهداشت عمومی

تعریف سلامت و بیماری

عوامل موثر در بهداشت و سلامت انسانها

عوامل موثر در پیدایش بیماریها

شاخصها و معیارهای بهداشتی در جامعه 

مهمترین شاخصهای بهداشتی

تعریف سازمان جهانی بهداشت از کیفیت زندگی

شاخص سولیوان

ویژگی های کیفیت زندگی

عوامل موثر برکیفیت زندگی از دیدگاه فرانس

سازمانهای بهداشت بین المللی

یونیسف (UNICEF)

سازمان خواروبار و کشاورزی(F.A.O)

صلیب سرخ بین المللی (I.R.C)

سیمای بهداشت در جهان و مشکلات کشورهای در حال توسعه در این زمینه

مشکلات بهداشت و درمان

مشکلات موجود در ارائه خدمات بهداشتی – درمانی مطلوب در ایران

مراقبتهای بهداشتی و سطوح مختلف آن

سطوح مراقبت بهداشتی

PHC


جزوه بهداشت عمومی

]]>
کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور 2018-06-25T09:41:04+01:00 2018-06-25T09:41:04+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1070 ادمین وب اسکن کامل کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه هاارنست کوه-چارلز دسورناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهرانترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی استاد برتر دانشگاه تهرانبه تعداد 550 صفحه pdfکتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور

اسکن کامل کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها

ارنست کوه-چارلز دسور

ناشر موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

ترجمه دکتر پرویز جبه دار مارالانی استاد برتر دانشگاه تهران

به تعداد 550 صفحه pdf


کتاب نظریه اساسی مدار ها و شبکه ها ارنست کوه-چارلز دسور

]]>
پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO 2018-06-24T08:14:38+01:00 2018-06-24T08:14:38+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1069 ادمین وب پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو UNESCOبه تعداد 31 اسلاید پاورپوینت بعلاوه چک لیست 21 صفحه ای در قالب وردمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO  پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO

به تعداد 31 اسلاید پاورپوینت بعلاوه چک لیست 21 صفحه ای در قالب ورد

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO

 


]]>
خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن 2018-06-24T08:14:08+01:00 2018-06-24T08:14:08+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1068 ادمین وب خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهنThe Heartof change Jahn p. Kotter & dan S. cohen به اول خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن تعداد 46 صفحه pdfفایل دوم پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن به تعداد 30 اسلاید شامل مباحث زیر می باشد:•دلایل پیروزی و شکست تحولات کلان . •هشت خوان تحول . • چالش های اصلی هر خوان . • چگونه افراد با چالش ها روبه رو می شوند . • تفاوت مدل : دیدن – حس کرد خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن

The Heartof change Jahn p. Kotter & dan S. cohen

 

به اول خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن تعداد 46 صفحه pdf

فایل دوم پاورپوینت کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن به تعداد 30 اسلاید

 

شامل مباحث زیر می باشد:

•دلایل پیروزی و شکست تحولات کلان .
 
•هشت خوان تحول .
 
• چالش های اصلی هر خوان .
 
• چگونه افراد با چالش ها روبه رو می شوند .
 
• تفاوت مدل : دیدن – حس کردن – متحول شدن با مدل : تحلیل – تفکر – تحول
 
 
فایل اول مناسب جمع بندی و مرور سریع امتحانات
 
فایل دوم مناسب اساتید و ارائه و کنفرانس دانشجویان
 
 
خلاصه کتاب هشت خوان تحول جان گاتر و دان کوهن + فایل پاورپوینت کتاب

]]>