دانلود سرای فایل های دانشگاهی دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته های کلاسی - پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی tag:http://univerfiles.mihanblog.com 2017-11-20T03:22:20+01:00 mihanblog.com پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان 2017-11-17T17:47:25+01:00 2017-11-17T17:47:25+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/789 ادمین وب پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان - انتشارات پیام نور165 اسلاید پاورپوینت که تبدیل به  pdf شده است.عنایت فزمایید فایل pdf  قابل ویرایش نمی باشدمناسب اساتید و ارائه دانشجو - برای جمع بندی سریع امتحانات پایان ترمپاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان

پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان - انتشارات پیام نور

165 اسلاید پاورپوینت که تبدیل به  pdf شده است.

عنایت فزمایید فایل pdf  قابل ویرایش نمی باشد

مناسب اساتید و ارائه دانشجو - برای جمع بندی سریع امتحانات پایان ترم


پاورپوینت كتاب اقتصاد مدیریت دكتر روزبهان

]]>
پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی 2017-11-17T17:46:42+01:00 2017-11-17T17:46:42+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/788 ادمین وب پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی25 اسلاید قابل ویرایششریت امانتدار روی زمین هست و فعالیت هایش عبادت است و کار عبادت است واین مهم نیست برای امرار معاش و وابسته بودن روی خودت کار میکنی در واقع ارزش کار در استفاده و لذت بردن از بخشش های خداوند است برای سود رساندن به خودت و جامعه است.بنابراین اصول اخلاقی کاری در تلاش برای کمال و جستجو برای پاداش در زندگی و بعد از زندگی کردن دنیوی است ومیانه روی و اعتدال راهنمای اصولی است که منابع انسانی با آن هدایت می شود .۱ همیشه در فکر خدای قادر پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی

25 اسلاید قابل ویرایش

شریت امانتدار روی زمین هست و فعالیت هایش عبادت است و کار عبادت است واین مهم نیست برای امرار معاش و وابسته بودن روی خودت کار میکنی در واقع ارزش کار در استفاده و لذت بردن از بخشش های خداوند است برای سود رساندن به خودت و جامعه است.بنابراین اصول اخلاقی کاری در تلاش برای کمال و جستجو برای پاداش در زندگی و بعد از زندگی کردن دنیوی است ومیانه روی و اعتدال راهنمای اصولی است که منابع انسانی با آن هدایت می شود .

۱ همیشه در فکر خدای قادر مطلق باشید

۲ مهربانی و مراقبت در حالی که حضور خداوند احساس می کنی (احسان)

۳ عدالت (عدل)

۴ اعتماد:(امانت)

۵ صداقت

۶ وظیفه شناسی و تزکیه خود با وجدان

۷ درستکاری و صمیمیت و روی عهد بودن (اخلاص)

۸ مشورت (شورا)

۹ شکیبایی

۱۰ ویژگی های مدیریت معاصر در کشور های عربی

 

پاورپوینت مدیریت منابع انسانی با اصول مدیریت اسلامی

]]>
پاور پوینت حسابداری دولتی - ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن 2017-11-17T17:46:04+01:00 2017-11-17T17:46:04+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/787 ادمین وب پاور پوینت حسابداری دولتی - ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آنبه تعداد 23 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان فهرست مطالب :-مقدمه-رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی-بارزترین ویژگی مدیریت عمومی نوین-مفاهیم بنیادی تاثیرگذار در تدوین چارچوب نظری-شناسایی استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی-شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری-حمایتها یا مخالفتهای صاحبنظران از شیوه‌های تدوین استانداردها پاور پوینت حسابداری دولتی - ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن

به تعداد 23 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

فهرست مطالب :

-مقدمه
-رویکردهای حاکم بر تدوین استانداردهای حسابداری بخش عمومی
-بارزترین ویژگی مدیریت عمومی نوین
-مفاهیم بنیادی تاثیرگذار در تدوین چارچوب نظری
-شناسایی استفاده‌کنندگان از گزارشهای مالی و نیازهای اطلاعاتی
-شیوه‌های تدوین چارچوب نظری و استانداردهای حسابداری
-حمایتها یا مخالفتهای صاحبنظران از شیوه‌های تدوین استانداردهای حسابداری
-نتیجه گیری
-منابع فارسی
-منابع لاتین

پاور پوینت حسابداری دولتی - ضرورت تدوین استانداردهای حسابداری و گزارشگری مالی بخش عمومی و چالشهای فراروی آن

]]>
نظریه رشد شناختی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر درس روان شناسی تربیتی 2017-11-17T17:45:25+01:00 2017-11-17T17:45:25+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/786 ادمین وب نظریه رشد شناختی ویگوتسکیو نظریه رشد شناختی برونردرس روان شناسی تربیتیقابل استفاده برای سطح ارشد و دکتریبه تعداد 12 اسلاید قابل ویرایشمجموعه روانشناسیمناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترمنظریه رشد شناختی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر درس روان شناسی تربیتی

نظریه رشد شناختی ویگوتسکی

و نظریه رشد شناختی برونر

درس روان شناسی تربیتی

قابل استفاده برای سطح ارشد و دکتری

به تعداد 12 اسلاید قابل ویرایش

مجموعه روانشناسی

مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم


نظریه رشد شناختی ویگوتسکی و نظریه رشد شناختی برونر درس روان شناسی تربیتی

]]>
پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیه 2017-11-16T15:40:58+01:00 2017-11-16T15:40:58+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/785 ادمین وب پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیهقابل استفاده برای سطح ارشد و دکتریبه تعداد 47 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم ...پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیه پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیه

قابل استفاده برای سطح ارشد و دکتری

به تعداد 47 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجو در طول ترم ...


پاورپوینت نظامهای اداری تطبیقی پیشرفته - نگاهی به روسیه

]]>
پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2 2017-11-16T15:40:24+01:00 2017-11-16T15:40:24+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/783 ادمین وب پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2به تعداد 32 اسلایدمناسب اساتید و ارادئه دانشجوپاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2

پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2

به تعداد 32 اسلاید

مناسب اساتید و ارادئه دانشجو


پاورپوینت درس نظریه های رشد آلبرت بندورآ+2

]]>
جزوه حقوق اساسی تطبیقی دکتر گرجی 2017-11-15T16:06:54+01:00 2017-11-15T16:06:54+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/782 ادمین وب جزوه حقوق اساسی تطبیقی دکتر گرجی80 صفحه pdfدست نویس دانشجو در کلاس درسجزوه حقوق اساسی تطبیقی دکتر گرجی

جزوه حقوق اساسی تطبیقی دکتر گرجی

80 صفحه pdf

دست نویس دانشجو در کلاس درس


جزوه حقوق اساسی تطبیقی دکتر گرجی

]]>
کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویكرد انتقادی دكتر سید علی اكبر احمدی -دكتر مینو سلسله 2017-11-13T17:47:17+01:00 2017-11-13T17:47:17+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/781 ادمین وب کتاب تحلیل رفتار سازمانیرویكرد انتقادیتالیف:دكتر سید علی اكبر احمدی - دكتر مینو سلسله به تعداد 226 صفحه pdfفهرست مطالبفصل اول: رفتار سازمانی چیست؟فصل دوم : كار برای افراد مختلف چه معنایی دارد؟فصل سوم: مدیران میانی چه كاری انجام می دهند؟فصل چهارم: معانی كارفصل پنجم: عقلائی گرایی و عقلانیتفصل ششم: عقلانیت گرایی و عقلانیت مك دونالدفصل هفتم: تفویض اختیار كردنفصل هشتم : مفهوم رهبری سازمانیفصل نهم: انگیزشفصل دهم : پویایی گروهی و كار تیمیفصل یازدهم : تعارض در سازمانهافصل دوازدهم: استرسفصل سیزدهم:

کتاب تحلیل رفتار سازمانی

رویكرد انتقادی

تالیف:دكتر سید علی اكبر احمدی - دكتر مینو سلسله

 به تعداد 226 صفحه pdf

فهرست مطالب

فصل اول: رفتار سازمانی چیست؟
فصل دوم : كار برای افراد مختلف چه معنایی دارد؟
فصل سوم: مدیران میانی چه كاری انجام می دهند؟
فصل چهارم: معانی كار
فصل پنجم: عقلائی گرایی و عقلانیت
فصل ششم: عقلانیت گرایی و عقلانیت مك دونالد
فصل هفتم: تفویض اختیار كردن
فصل هشتم : مفهوم رهبری سازمانی
فصل نهم: انگیزش
فصل دهم : پویایی گروهی و كار تیمی
فصل یازدهم : تعارض در سازمانها
فصل دوازدهم: استرس
فصل سیزدهم: تاثیر شكلهای جایگزین سازمانی بر رفتار سازمانی
فصل چهاردهم دیدگاهی از بیرون: جنسیت، عواطف، انحرافات و احساسات
فصل پانزدهم: انحرافات سازمانی
فصل شانزدهم: كنترل و فرهنگ سازمانی
فصل هفدهم: قدرت، نظارت و مقاومت
فصل هجدهم: بیكاری و تغییر مفهوم و زمان كار


کتاب تحلیل رفتار سازمانی رویكرد انتقادی دكتر سید علی اكبر احمدی -دكتر مینو سلسله

]]>
کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - مهندس صدیقه مسائلی 2017-11-13T17:46:45+01:00 2017-11-13T17:46:45+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/780 ادمین وب کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - مهندس صدیقه مسائلیبه تعداد 74 صفحه pdfچاپ اول دی ماه 1378کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - مهندس صدیقه مسائلی کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - مهندس صدیقه مسائلی

به تعداد 74 صفحه pdf

چاپ اول دی ماه 1378


کتاب سرانه کاربری های شهری دکتر سید محسن حبیبی - مهندس صدیقه مسائلی

]]>
کتاب کامل اصول بیوشیمی لنینجر - جلد اول 2017-11-11T01:32:56+01:00 2017-11-11T01:32:56+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/779 ادمین وب کتاب کامل اصول بیوشیمی لنینجر - جلد اولنسخه ترجمه شدهپی دی اف با کیفیت عادیبهمراه پیوست رنگی کتاب شروع - پایه های بیوشیمی - پی دی اف کتابی فارسیقسمت اول - ساختمان و کاتالیز - پی دی اف کتابی فارسیفصل اول - پایه های بیوشیمی - پی دی اف کتابی فارسیفصل دوم - آب - پی دی اف کتابی فارسیفصل سوم - اسیدهای آمینه ، پپتیدها و پروتئین ها - پی دی اف کتابی فارسیفصل چهارم - ساختمان سه بعدی پروتئین ها - پی دی اف کتابی فارسیفصل پنجم - عملکرد پروتئین - پی دی اف کتابی فارسیفصل ششم - آنزیم ها - پی دی اف کت

کتاب کامل اصول بیوشیمی لنینجر - جلد اول

نسخه ترجمه شده

پی دی اف با کیفیت عادی

بهمراه پیوست رنگی کتاب

 

شروع - پایه های بیوشیمی - پی دی اف کتابی فارسی

قسمت اول - ساختمان و کاتالیز - پی دی اف کتابی فارسی

فصل اول - پایه های بیوشیمی - پی دی اف کتابی فارسی

فصل دوم - آب - پی دی اف کتابی فارسی

فصل سوم - اسیدهای آمینه ، پپتیدها و پروتئین ها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل چهارم - ساختمان سه بعدی پروتئین ها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل پنجم - عملکرد پروتئین - پی دی اف کتابی فارسی

فصل ششم - آنزیم ها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل هفتم - کربوهیدارات ها و گلیکوبیولوژی - پی دی اف کتابی فارسی

فصل هشتم - نوکلئوتیدها و اسیدهای نوکلئیک - پی دی اف کتابی فارسی

فصل نهم - فناوری های اطلاعاتی وابسته به DNA - پی دی اف کتابی فارسی

فصل دهم - لیپیدها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل یازدهم - غشاهای بیولوژیک و انتقال مواد - پی دی اف کتابی فارسی

فصل دوازدهم - پیام رسانی بیولوژیک - پی دی اف کتابی فارسی

قسمت دوم - بیوانرژتیک و متابولیسم - پی دی اف کتابی فارسی

فصل سیزدهم - اصول بیوانرژتیک - پی دی اف کتابی فارسی

فصل چهاردهم - گلیکولیز ، گلوکونئوژنز و مسیر پنتوزفسفات - پی دی اف کتابی فارسی

فصل پانزدهم - اصول تنظیم متابولیک: گلوکز و گلیکوژن - پی دی اف کتابی فارسی

فصل شانزدهم - چرخه اسید سیتریک - پی دی اف کتابی فارسی

فصل هفدهم - کاتابولیسم اسیدهای چرب - پی دی اف کتابی فارسی

فصل هجدهم - اکسیداسیون اسیدهای آمینه و تولید اوره - پی دی اف کتابی فارسی

فصل نوزدهم - فسفریلاسیون اکسیداتیو و فتوفسفریلاسیون - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیستم - بیوسنتز کربوهیدرات ها در گیاهان و باکتری ها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و یکم - بیوسنتز لیپیدها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و دوم - بیوسنتز اسیدهای آمینه ، نوکلئوتیدها و ملکول های وابسته - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و سوم - یکپارچگی و تنظیم هورمونی متابولیسم در پستانداران - پی دی اف کتابی فارسی

قسمت سوم - مسیرهای اطلاعاتی - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و چهارم - ژن ها و کروموزوم ها - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و پنجم - متابولیسم DNA - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و ششم - متابولیسم RNA - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و هفتم - متابولیسم پروتئین - پی دی اف کتابی فارسی

فصل بیست و هشتم - تنظیم بیان ژن - پی دی اف کتابی فارسی


کتاب کامل اصول بیوشیمی لنینجر - جلد اول

]]>
راهکاری برای برگزاری مطلوب امتحانات پایان نیمسال 2017-11-10T08:18:14+01:00 2017-11-10T08:18:14+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/778 ادمین وب با نزدیک شدن به امتحانات پایان ترم ، موج استرس در بین دانشجویان مشاهده میشود. امتحاناتی که برای بسیاری از آنان همانند یک کابوس است و خواب و خوراک راحت را از آنها میگیرد. در این مطلب قصد داریم شما را با دانلود فایل های دانشگاهی که میتواند امتحانات پایان ترم دانشجویان را یاری رسان باشد آشنا کنیم . تا در مدت زمان امتحانات نتایج بهتری کسب کنید.در سایت دانلود فایل های دانشگاهی شما می توانید به تفکیک موضوعی از قسمت های دانلود جزوات و کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته - پروژه با نزدیک شدن به امتحانات پایان ترم ، موج استرس در بین دانشجویان مشاهده میشود. امتحاناتی که برای بسیاری از آنان همانند یک کابوس است و خواب و خوراک راحت را از آنها میگیرد. در این مطلب قصد داریم شما را با دانلود فایل های دانشگاهی که میتواند امتحانات پایان ترم دانشجویان را یاری رسان باشد آشنا کنیم . تا در مدت زمان امتحانات نتایج بهتری کسب کنید.

در سایت دانلود فایل های دانشگاهی شما می توانید به تفکیک موضوعی از قسمت های دانلود جزوات و کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته - پروژه - نمونه سوالات - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی - پاورپوینت و رسانه های آمورشی بهره لازم را ببرید. 

همچنین این سایت در همه سطوح تحصیلی کاردانی- کارشناسی - ارشد – دکتری برای دانشجویان برنامه ریزی خاصی دارد و جهت سهولت تفکیک موضوعی رشته به رشته برای شما در نظر گرفته شده است از جمله رشته های پر محتوا در سایت دانلود فایل های دانشگاهی می توان به مجموعه مدیریت - حسابداری - روانشناسی - علوم تربیتی - اللهیات و حقوق - فلسفه و منطق - علوم اجتماعی - اقتصاد - فنی و مهندسی - علوم پزشکی - کامپیوتر - تربیت بدنی و علوم ورزشی - کشاورزی و منابع طبیعی - ریاضی و آمار - زبان و ادبیات فارسی - زبان های خارجی - تاریخ و فرهنگ - جغرافیا و اقلیم شناسی - علوم سیاسی اشاره نمود.

دانشجویان محترم می توانید با لینک های زیر به سایت دانلود فایل های دانشگاهی و کانال تلگرامی دانلود فایل های دانشگاهی دسترسی داشته باشید .

اگر برای امتحانات خود، با تدبیر برنامه ریزی کنید نه تنها در طول سال، بلکه برای امتحانات هم آماده خواهید بود. هدف انسان به منزله چراغی است که راه را به او نشان می دهد و آن را به مقصود می رساند. برنامه زمانبندی برای دوره امتحانات باید بسیار منطقی و اصولی باشد.

امید است این نوشتار یاری رسان شما باشد.


http://academicfiles.ir

]]>
پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات "حقوق و پاداش مدیران اجرایی" 2017-11-10T08:11:34+01:00 2017-11-10T08:11:34+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/777 ادمین وب پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات "حقوق و پاداش مدیران اجرایی"به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان شامل مباحث زیر می باشد.پیشگفتارآیا لازم است قراردادها مبتنی بر ایجاد انگیزه شوند؟برنامه حقوق و پاداش مدیر شرکتBCEتئوری حقوق و پاداش مدیران اجرایینقش ریسك در حقوق و پاداش مدیران اجراییتحقیقات تجربـــــی در باره حقوق و پاداش مدیرانخلاصه نکات برجستهپاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات "حقوق و پاداش مدیران اجرایی"

پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات "حقوق و پاداش مدیران اجرایی"

به تعداد 26 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

 

شامل مباحث زیر می باشد.

پیشگفتار

آیا لازم است قراردادها مبتنی بر ایجاد انگیزه شوند؟

برنامه حقوق و پاداش مدیر شرکتBCE

تئوری حقوق و پاداش مدیران اجرایی

نقش ریسك در حقوق و پاداش مدیران اجرایی

تحقیقات تجربـــــی در باره حقوق و پاداش مدیران

خلاصه نکات برجسته


پاورپوینت فصل دهم تئوری حسابداری مالی ویلیام اسکات "حقوق و پاداش مدیران اجرایی"]]>
پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - ais 2017-11-10T08:10:57+01:00 2017-11-10T08:10:57+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/776 ادمین وب پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - ais - (نوزده فایل برای نوزده فصل کامل)مناسب اساتید و کنفرانس دنشجویانو همچنین مرور سریع و آمادگی ایام امتحانات •بخش 1- مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری •فصل 1- مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری•فصل 2- فعالیتهای اساسی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری•فصل 3- مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه•فصل 4- پایگاه داده•فصل 5- اینترنت و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری   •بخش 2- کنترل و حسابرسی سیستمهای اطل

پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - ais - (نوزده فایل برای نوزده فصل کامل)

مناسب اساتید و کنفرانس دنشجویان

و همچنین مرور سریع و آمادگی ایام امتحانات

 

•بخش 1- مبانی نظری سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 
•فصل 1- مقدمه ای بر سیستم های اطلاعاتی حسابداری
•فصل 2- فعالیتهای اساسی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
•فصل 3- مروری بر پردازش اطلاعات و سیستم برنامه ریزی منابع بنگاه
•فصل 4- پایگاه داده
•فصل 5- اینترنت و سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
 
 
 
•بخش 2- کنترل و حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
 
•فصل 6- تقلب رایانه ای
•فصل 7- تکنیکهای سو استفاده و تقلب رایانه ای
•فصل 8- کنترل در سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای – امنیت اطلاعات
•فصل 9- کنترل در سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای – محرمانگی داده ها و حفظ حریم خصوصی
•فصل 10- کنترل در سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای- پردازش جامع و دسترسی پذیری
•فصل 11- حسابرسی سیستمهای اطلاعاتی رایانه ای
 
 
 
•بخش 3- کاربردهای سیستم های اطلاعاتی حسابداری
 
•فصل 12- چرخه درآمد ، فروش و دریافتهای نقدی
•فصل 13- چرخه مخارج ، خرید و پرداختهای نقدی
•فصل 14- چرخه تولید
•فصل 15- مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و و دستمزد
•فصل 16- سیستم گزارشگری و دفتر کل
 
 
 
•بخش 4- طراحی سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
 
•فصل 17- طراحی سیستم ، اجرا و بهره برداری
•فصل 18- طراحی پایگاههای داده با استفاده از مدل REA
•فصل 19- استراتژی های توسعه سیستمهای اطلاعاتی حسابداری
 
 
به اطلاع میرساند همچنین در صورت نیاز فقط به فصل خاصی می توانید با سایت ازتباط بگیرید

پاورپوینت های کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری - ais

]]>
متن کامل کتاب زبان انگلیسی DSM-5 2017-11-08T02:05:27+01:00 2017-11-08T02:05:27+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/775 ادمین وب متن کامل کتاب زبان انگلیسی DSM-5تالیف : انجمن روان پزشکی آمریکاصفحه : 970 به زبان اصلیمناسب دانشجویان ارشد روان شناسی بالاخص بالینی به اطلاع میرساند نسخه رایگان این مجموعه در سطح اینترنت در دسترس می باشد.متن کامل کتاب زبان انگلیسی DSM-5 متن کامل کتاب زبان انگلیسی DSM-5

تالیف : انجمن روان پزشکی آمریکا

صفحه : 970 به زبان اصلی

مناسب دانشجویان ارشد روان شناسی بالاخص بالینی

 

به اطلاع میرساند نسخه رایگان این مجموعه در سطح اینترنت در دسترس می باشد.


متن کامل کتاب زبان انگلیسی DSM-5

]]>
کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی 2017-11-08T01:57:40+01:00 2017-11-08T01:57:40+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/774 ادمین وب کتاب : رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزیتالیف : دکتر مجید محمود علیلو، محمد امین شریفیصفحه : 111به همراه : 2 کتاب زبان انگلیسی در همین زمینهDialectical BehaviourTherapyDistinctive Features Dialectical Behavior Therapyin Clinical Practiceکتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی کتاب : رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی

تالیف : دکتر مجید محمود علیلو، محمد امین شریفی

صفحه : 111

به همراه : 2 کتاب زبان انگلیسی در همین زمینه

Dialectical Behaviour
Therapy
Distinctive Features

 

Dialectical Behavior Therapy
in Clinical Practice

کتاب رفتار درمانی دیالکتیکی برای اختلال شخصیت مرزی دکتر مجید محمود علیلو و محمد امین شریفی

]]>