دانلود سرای فایل های دانشگاهی دانلود جزوات کلاسی - کتابهای دانشگاهی - پایان نامه- دست نوشته های کلاسی - پروژه - نمونه سوالات طول ترم اساتید - حل المسائل - مقاله - گزارش کارآموزی tag:http://univerfiles.mihanblog.com 2020-04-07T16:08:17+01:00 mihanblog.com پاورپوینت درس متدلوژی تولید نرم افزار 2020-03-29T12:55:59+01:00 2020-03-29T12:55:59+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1302 ادمین وب پاورپوینت درس متدلوژی تولید نرم افزارمناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد شامل مباحث زیر می باشدمقدمه ای بر مهندسی نرم افزارUSDPRATIONAL UNIFIED PROCESSeXtreme Programming – XPSCRUMشبکه پتری و کاربرد آن در مهندسی نرم افزارمتدولوژی کریستال Crystal methodology جایگاه آزمون نرم افزار در متدولوژی های نرم افزاریپاورپوینت درس متدلوژی تولید نرم افزار پاورپوینت درس متدلوژی تولید نرم افزار

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان ارشد

 

شامل مباحث زیر می باشد

مقدمه ای بر مهندسی نرم افزار

USDP

RATIONAL UNIFIED PROCESS

eXtreme Programming – XP

SCRUM

شبکه پتری و کاربرد آن در مهندسی نرم افزار

متدولوژی کریستال Crystal methodology

 

جایگاه آزمون نرم افزار در متدولوژی های نرم افزاری

پاورپوینت درس متدلوژی تولید نرم افزار

]]>
Molecular Thermodynamics of Fluid -phase Equilibria 2020-03-29T12:54:50+01:00 2020-03-29T12:54:50+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1301 ادمین وب Molecular Thermodynamics of Fluid -phase Equilibria(Solution Manual (persianبه تعداد 178 صفحه pdf فهرست:ContentPart One: Molecular Thermodynamics of Fluid Phase EquilibriaChapter 1: Classical Thermodynamics of Phase Equilibria 1Chapter 2: Thermodynamic Properties from Volumetric Data 13Chapter 3: Fugacities in Gas Mixtures 22Chapter 4: Fugacities in Liquid Mixtures: Excess Functions 43Chapter 5: Fugacities in Liquid Mixtures: Models and Theories of Solutions 57Chapter 6: Solubilities of Gas

Molecular Thermodynamics of Fluid -phase Equilibria

(Solution Manual (persian

به تعداد 178 صفحه pdf

 

فهرست:

Content
Part One: Molecular Thermodynamics of Fluid Phase Equilibria
Chapter 1: Classical Thermodynamics of Phase Equilibria 1
Chapter 2: Thermodynamic Properties from Volumetric Data 13
Chapter 3: Fugacities in Gas Mixtures 22
Chapter 4: Fugacities in Liquid Mixtures: Excess Functions 43
Chapter 5: Fugacities in Liquid Mixtures: Models and Theories of Solutions 57
Chapter 6: Solubilities of Gases in Liquids 64
Chapter 7: Solubilities of Solids in Liquids 71
Chapter 8: High Pressure Equilibria 79
Appendix A: Additional Problems 83
Appendix B: Application of EOSs in Equilibrium Calculation 100
Part Two: Statistical Mechanics
Chapter 1: Introduction and Review 1
Chapter 2: The Canonical Ensemble 10
Chapter 3: Other Ensemble and fluctuations 23
Chapter 4: Ideal Monoatomic Gas 30
Chapter 5: Ideal Diatomic Gas 37
Chapter 6: Ideal Polyatomic Gas 51


Molecular Thermodynamics of Fluid -phase Equilibria


]]>
جزوه درسی مبانی علوم ریاضی 2020-03-29T12:54:00+01:00 2020-03-29T12:54:00+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1300 ادمین وب جزوه درسی مبانی علوم ریاضیبه تعداد 196 صفحه pdfمناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویانفصل اول منطق و مجموعه هافصل دوم رابطهفصل سوم تابع و مفاهیم آنفصل چهارم اعداد اصلی و اصول هم وزنیجزوه درسی مبانی علوم ریاضی جزوه درسی مبانی علوم ریاضی
به تعداد 196 صفحه pdf
مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان

فصل اول منطق و مجموعه ها
فصل دوم رابطه
فصل سوم تابع و مفاهیم آن
فصل چهارم اعداد اصلی و اصول هم وزنی


جزوه درسی مبانی علوم ریاضی

]]>
پاورپوینت انتقال جرم پیشرفته 2020-03-29T12:53:12+01:00 2020-03-29T12:53:12+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1299 ادمین وب پاورپوینت انتقال جرم پیشرفتهبه تعداد 470 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و کنفرانس دانشجویانشامل مباحث زیر می باشد.فصل اول = یادرآوری (تعاریف غلظت - سرعت و شار ، قوانین فیک ، ضریب نفوذ مولکولی در مخلوطهای دو جزئی)فصل دوم = تئوری های انتقال جرم در محیط متلاطمفصل سوم = مطالعه حل همزمان معادلات انتقال جرم ، حرارت و ممنتوم در جریان ارام و لایه مرزیفصل چهارم = انتقال جرم در محیط متلاطم - انتقال جرم در لایه مرزی متلاطم بر روی صفحه افقیپاورپوینت انتقال جرم پیشرفته پاورپوینت انتقال جرم پیشرفته

به تعداد 470 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و کنفرانس دانشجویان

شامل مباحث زیر می باشد.

فصل اول = یادرآوری (تعاریف غلظت - سرعت و شار ، قوانین فیک ، ضریب نفوذ مولکولی در مخلوطهای دو جزئی)

فصل دوم = تئوری های انتقال جرم در محیط متلاطم

فصل سوم = مطالعه حل همزمان معادلات انتقال جرم ، حرارت و ممنتوم در جریان ارام و لایه مرزی

فصل چهارم = انتقال جرم در محیط متلاطم - انتقال جرم در لایه مرزی متلاطم بر روی صفحه افقی

پاورپوینت انتقال جرم پیشرفته

]]>
جزوه درسی مبانی علوم ریاضی 2020-03-09T17:38:53+01:00 2020-03-09T17:38:53+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1298 ادمین وب جزوه درسی مبانی علوم ریاضیبه تعداد 196 صفحه pdfمناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان فصل اول منطق و مجموعه هافصل دوم رابطهفصل سوم تابع و مفاهیم آنفصل چهارم اعداد اصلی و اصول هم وزنیجزوه درسی مبانی علوم ریاضی جزوه درسی مبانی علوم ریاضی

به تعداد 196 صفحه pdf

مناسب اساتید و جمع بندی و مرور سریع دانشجویان

 

فصل اول منطق و مجموعه ها

فصل دوم رابطه

فصل سوم تابع و مفاهیم آن

فصل چهارم اعداد اصلی و اصول هم وزنی

جزوه درسی مبانی علوم ریاضی

]]>
جزوه کاربرد هنر در آموزش 2020-03-09T17:38:07+01:00 2020-03-09T17:38:07+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1297 ادمین وب جزوه کاربرد هنر در آموزشبه تعداد 9 صفحه pdfمناسب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و علمی کاربردیمرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات شامل مباحث زیر می باشد.هنر به عنوان موضوع درسیحوزه های هنری قابل طرح در سطح ابتداییاهمیت برنامه ادبیات کودکان بویژه قصه در آموزش و پرورشهنرهای نمایشیالگوی ایفای نقشخلاقیت و آفرینش هنریموسیقی در عرصه اجتماعینقش موسیقس کودک از دیدگاه روانشناسی و تعلیم و تربیتنقش پرورشی موسیقیاهداف کاربرد هنر در مدارس ایتداییجزوه کاربرد هنر در آموزش جزوه کاربرد هنر در آموزش

به تعداد 9 صفحه pdf

مناسب دانشجویان دانشگاه فرهنگیان و علمی کاربردی

مرور سریع و جمع بندی ایام امتحانات

 

شامل مباحث زیر می باشد.

هنر به عنوان موضوع درسی

حوزه های هنری قابل طرح در سطح ابتدایی

اهمیت برنامه ادبیات کودکان بویژه قصه در آموزش و پرورش

هنرهای نمایشی

الگوی ایفای نقش

خلاقیت و آفرینش هنری

موسیقی در عرصه اجتماعی

نقش موسیقس کودک از دیدگاه روانشناسی و تعلیم و تربیت

نقش پرورشی موسیقی

اهداف کاربرد هنر در مدارس ایتدایی


جزوه کاربرد هنر در آموزش


]]>
Molecular Thermodynamics of Fluid -phase Equilibria 2020-02-22T06:02:57+01:00 2020-02-22T06:02:57+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1296 ادمین وب Molecular Thermodynamics of Fluid -phase Equilibria(Solution Manual (persianبه تعداد 178 صفحه pdf فهرست:ContentPart One: Molecular Thermodynamics of Fluid Phase EquilibriaChapter 1: Classical Thermodynamics of Phase Equilibria 1Chapter 2: Thermodynamic Properties from Volumetric Data 13Chapter 3: Fugacities in Gas Mixtures 22Chapter 4: Fugacities in Liquid Mixtures: Excess Functions 43Chapter 5: Fugacities in Liquid Mixtures: Models and Theories of Solutions 57Chapter 6: Solubilities of Gas

Molecular Thermodynamics of Fluid -phase Equilibria

(Solution Manual (persian

به تعداد 178 صفحه pdf

 

فهرست:

Content
Part One: Molecular Thermodynamics of Fluid Phase Equilibria
Chapter 1: Classical Thermodynamics of Phase Equilibria 1
Chapter 2: Thermodynamic Properties from Volumetric Data 13
Chapter 3: Fugacities in Gas Mixtures 22
Chapter 4: Fugacities in Liquid Mixtures: Excess Functions 43
Chapter 5: Fugacities in Liquid Mixtures: Models and Theories of Solutions 57
Chapter 6: Solubilities of Gases in Liquids 64
Chapter 7: Solubilities of Solids in Liquids 71
Chapter 8: High Pressure Equilibria 79
Appendix A: Additional Problems 83
Appendix B: Application of EOSs in Equilibrium Calculation 100
Part Two: Statistical Mechanics
Chapter 1: Introduction and Review 1
Chapter 2: The Canonical Ensemble 10
Chapter 3: Other Ensemble and fluctuations 23
Chapter 4: Ideal Monoatomic Gas 30
Chapter 5: Ideal Diatomic Gas 37
Chapter 6: Ideal Polyatomic Gas 51


Molecular Thermodynamics of Fluid -phase Equilibria


]]>
جزوه جراحی اعصاب 2020-02-22T06:01:40+01:00 2020-02-22T06:01:40+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1295 ادمین وب جزوه جراحی اعصابمناسب اساتید و دانشجویان پزشکیبه تعداد 8 فایل با موضوعات زیر می باشدجزوه اول با موضوع کمر درد غیر دیسکوژنیک به تعداد 12 صفحه pdfجزوه دوم با موضوع ترومای مغزی به تعداد 20 صفحه pdfجزوه سوم با موضوع ترومای ستون مهره به تعداد 9 صفحه pdfجزوه چهارم با موضوع تومور های مغزی به تعداد 14 صفحه pdfجزوه پنجم با موضوع آنومالی های مادرزادی سیستم عصبی به تعداد 12 صفحه pdfجزوه ششم با موضوع خونریزی ساب اراکنوئید به تعداد 15 صفحه pdfجزوه هفتم با موضوع تومورهای نخاع و ستون مهره به تعداد 6 صفحه pdf جزوه جراحی اعصاب

مناسب اساتید و دانشجویان پزشکی

به تعداد 8 فایل با موضوعات زیر می باشد

جزوه اول با موضوع کمر درد غیر دیسکوژنیک به تعداد 12 صفحه pdf

جزوه دوم با موضوع ترومای مغزی به تعداد 20 صفحه pdf

جزوه سوم با موضوع ترومای ستون مهره به تعداد 9 صفحه pdf

جزوه چهارم با موضوع تومور های مغزی به تعداد 14 صفحه pdf

جزوه پنجم با موضوع آنومالی های مادرزادی سیستم عصبی به تعداد 12 صفحه pdf

جزوه ششم با موضوع خونریزی ساب اراکنوئید به تعداد 15 صفحه pdf

جزوه هفتم با موضوع تومورهای نخاع و ستون مهره به تعداد 6 صفحه pdf

جزوه هشتم با موضوع کمردرد های دیسکوژنیک به تعداد 9 صفحه pdf


جزوه جراحی اعصاب

]]>
جزوه زیست مولکولی پیشرفته 2020-02-22T05:59:25+01:00 2020-02-22T05:59:25+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1294 ادمین وب جزوه زیست مولکولی پیشرفتهبه تعداد 100 صفحه دست نویس دانشجو از مباحث کلاس جروه با مباحث زیر شروع می شود.همانند سازی dnaسه تفاوت عمده dna و rnaاشکال dna و در نهایت با مباحث زیر به پایان میرسد.پروژه تعیین توالیمطالعات celeganceتکنیک serial analysis of gene expressionجزوه زیست مولکولی پیشرفته جزوه زیست مولکولی پیشرفته

به تعداد 100 صفحه دست نویس دانشجو از مباحث کلاس

 

جروه با مباحث زیر شروع می شود.

همانند سازی dna

سه تفاوت عمده dna و rna

اشکال dna

 

و در نهایت با مباحث زیر به پایان میرسد.

پروژه تعیین توالی

مطالعات celegance

تکنیک serial analysis of gene expression


جزوه زیست مولکولی پیشرفته


]]>
پاورپوینت نظریه های اخلاق پزشکی 2020-02-22T05:57:27+01:00 2020-02-22T05:57:27+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1293 ادمین وب پاورپوینت نظریه های اخلاق پزشکیبه تعداد 55 اسلاید قابل ویرایشمناسب اساتید و ارائه دانشجویان شامل مباحث :چه چیز خاصی در مورد پزشکی وجود دارد؟بیانیه ژنو انجمن جهانی پزشکیچه کسی تصمیم می گیرد که چه چیز اخلاقی است؟آیا اخلاق پزشکی تغییر می کند؟انجمن پزشکی جهانی WMAنظریه ها و مکاتب اخلاقینظریات و مکاتب مطرح در اخلاق اصولینظریه های وظیفه گراRule Based Ethicsدستور العمل های کانتنظریه های نتیجه گرانظریه اصالت سودمندی (سودگرا Utilitarianism )نظریه مبتنی بر فضلیتچارچوبی برای تحلیل های اخلاقیاصل سودم پاورپوینت نظریه های اخلاق پزشکی

به تعداد 55 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

 

شامل مباحث :

چه چیز خاصی در مورد پزشکی وجود دارد؟

بیانیه ژنو انجمن جهانی پزشکی

چه کسی تصمیم می گیرد که چه چیز اخلاقی است؟

آیا اخلاق پزشکی تغییر می کند؟

انجمن پزشکی جهانی WMA

نظریه ها و مکاتب اخلاقی

نظریات و مکاتب مطرح در اخلاق اصولی

نظریه های وظیفه گراRule Based Ethics

دستور العمل های کانت

نظریه های نتیجه گرا

نظریه اصالت سودمندی (سودگرا Utilitarianism )

نظریه مبتنی بر فضلیت

چارچوبی برای تحلیل های اخلاقی

اصل سودمندی و عدم اضرار

بینش و نگرش اخلاقی

مکاتب متافیزیکی و دیدگاه اسلام

.

.

جمع بندی اصول مکتب اخلاقی اسلام


پاورپوینت نظریه های اخلاق پزشکی

]]>
پاورپوینت کشاورزی پایدار 2020-01-25T05:44:45+01:00 2020-01-25T05:44:45+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1292 ادمین وب پاورپوینت کشاورزی پایداربه تعداد 100 اسلاید در قالب ppt (قابل ویرایش)مناسب اساتید و ارائه دانشجویانشامل مباحث زیر می باشدتعریف کشاورزی پایدارتاریخچهدستیابی به کشاورزی پایدارنقش تحقیقات در کشاورزی پایدارتجارب کشاورزی پایدار در جهانخصویات کشاورزی پایدارتفاوت کشاورزی پایدار با کشاورزی فشردهخصوصیات کشاورزی پایداراجزای سیستم های پایدار قسمت اولپایان جلسه پنجم – لطفا توجه نمایید اجزای سیستم های پایدار قسمت دوم در این مجموعه نمی باشدپاورپوینت کشاورزی پایدار پاورپوینت کشاورزی پایدار

به تعداد 100 اسلاید در قالب ppt (قابل ویرایش)

مناسب اساتید و ارائه دانشجویان

شامل مباحث زیر می باشد

تعریف کشاورزی پایدار

تاریخچه

دستیابی به کشاورزی پایدار

نقش تحقیقات در کشاورزی پایدار

تجارب کشاورزی پایدار در جهان

خصویات کشاورزی پایدار

تفاوت کشاورزی پایدار با کشاورزی فشرده

خصوصیات کشاورزی پایدار

اجزای سیستم های پایدار قسمت اول


پایان جلسه پنجم – لطفا توجه نمایید اجزای سیستم های پایدار قسمت دوم در این مجموعه نمی باشد


پاورپوینت کشاورزی پایدار

]]>
حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2 بر مبنای کتاب دکتر وکیلی فرد 2020-01-25T05:44:02+01:00 2020-01-25T05:44:02+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1291 ادمین وب حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2بر مبنای کتاب دکتر وکیلی فردبه تعداد 134 صفحه pdfمناسب جمع بندی و مرور ایام امتحاناتدانشجویان ارشد رشته حسابداری همه گرایش هاحل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2 بر مبنای کتاب دکتر وکیلی فرد حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2

بر مبنای کتاب دکتر وکیلی فرد

به تعداد 134 صفحه pdf

مناسب جمع بندی و مرور ایام امتحانات

دانشجویان ارشد رشته حسابداری همه گرایش ها


حل تمرینات اصول حسابرسی 1 و 2 بر مبنای کتاب دکتر وکیلی فرد

]]>
مجموعه سوالات موضوعی - تفصیلی حقوق جزای عمومی با پاسخنامه تشریحی 2020-01-25T05:43:48+01:00 2020-01-25T05:43:48+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1290 ادمین وب مجموعه سوالات موضوعی - تفصیلیحقوق جزای عمومیبا پاسخنامه تشریحیبه تعداد 67 صفحه pdfمناسب شرکت در آزمون های سراسری و دانشجویان رشت ههای الهیا ت وحقوق در تمامی گرایش ها شامل آزمونهای-1 دانشگاه سراسری-2 دانشگاه آزاد اسلامی-3 آزمون کانون وکلا-4 آزمون گزینش قضاتمجموعه سوالات موضوعی - تفصیلی حقوق جزای عمومی با پاسخنامه تشریحی مجموعه سوالات موضوعی - تفصیلی

حقوق جزای عمومی

با پاسخنامه تشریحی

به تعداد 67 صفحه pdf

مناسب شرکت در آزمون های سراسری و دانشجویان رشت ههای الهیا ت وحقوق در تمامی گرایش ها

 

شامل آزمونهای
-1 دانشگاه سراسری
-2 دانشگاه آزاد اسلامی
-3 آزمون کانون وکلا
-4 آزمون گزینش قضات


مجموعه سوالات موضوعی - تفصیلی حقوق جزای عمومی با پاسخنامه تشریحی

]]>
جزوه درس پایگاه داده پیشرفته 2020-01-25T05:43:12+01:00 2020-01-25T05:43:12+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1289 ادمین وب جزوه درس پایگاه داده پیشرفتهاین جزوه شامل مباحث زیر می باشد.بخش 2 - مبحث نرمال سازی  به تعداد  26 صفحه pdfبخش 3  مبحث  وابستگی چندمقداری و پیوندی  19 به تعداد صفحه pdfبخش 4  مبحث  مدیریت تراکنش به تعداد 39 صفحه pdfبخش 5 قسمت اول   مبحث  پروتکل های همروندی به تعداد 45 صفحه pdfبخش 5 قسمت دوم   مبحث  تکنیک های کنترل همروندی به تعداد 64 صفحه pdf تاکید می گردد بخش اول در ایم مجموعه موجود نمی باشد.جزوه درس پایگاه داده پیشر جزوه درس پایگاه داده پیشرفته

این جزوه شامل مباحث زیر می باشد.

بخش 2 - مبحث نرمال سازی  به تعداد  26 صفحه pdf

بخش 3  مبحث  وابستگی چندمقداری و پیوندی  19 به تعداد صفحه pdf

بخش 4  مبحث  مدیریت تراکنش به تعداد 39 صفحه pdf

بخش 5 قسمت اول   مبحث  پروتکل های همروندی به تعداد 45 صفحه pdf

بخش 5 قسمت دوم   مبحث  تکنیک های کنترل همروندی به تعداد 64 صفحه pdf

 

تاکید می گردد بخش اول در ایم مجموعه موجود نمی باشد.


جزوه درس پایگاه داده پیشرفته

]]>
پاورپوینت درس ساختمان داده ها در C 2020-01-25T05:42:27+01:00 2020-01-25T05:42:27+01:00 tag:http://univerfiles.mihanblog.com/post/1288 ادمین وب پاورپوینت درس ساختمان داده ها در Cبه تعداد 176 اسلایدقابل استفاده سطح ارشد و دکتریمناسب اساتید و ارائه - کنفرانس دانشجویان شامل سرفصل های :فصل اول: مقدمه ای بر ساختمان داده هافصل دوم: پشته هافصل سوم: صف هافصل چهارم: لیست های پیوندیفصل پنجم: درخت های دودوییفصل ششم: درخت های عمومیفصل هفتم: گراف ها و کاربردهای آن هافصل هشتم: بازگشتیفصل نهم: مرتب سازیپاورپوینت درس ساختمان داده ها در C پاورپوینت درس ساختمان داده ها در C

به تعداد 176 اسلاید

قابل استفاده سطح ارشد و دکتری

مناسب اساتید و ارائه - کنفرانس دانشجویان

 

شامل سرفصل های :

فصل اول: مقدمه ای بر ساختمان داده ها

فصل دوم: پشته ها

فصل سوم: صف ها

فصل چهارم: لیست های پیوندی

فصل پنجم: درخت های دودویی

فصل ششم: درخت های عمومی

فصل هفتم: گراف ها و کاربردهای آن ها

فصل هشتم: بازگشتی

فصل نهم: مرتب سازی

پاورپوینت درس ساختمان داده ها در C

]]>