پرورش آهو قوچ و میش نسبت به پرورش گاو و گوسفند دارای سود بیشتری است پرورش این حیوانات هنوز در ایران کاملا شناخته شده نیست اما در بسیاری از کشورهای جهان مانند نیوزیلند و امریکای شمالی طرفداران زیادی دارد. گوشت آنها نسبت به گاو دارای کیفیت بالایی است و همین امر یکی از دلایل محبوبیت پرورش انها به عنوان منبع غذایی است.همچنین به دلیل در خطر انقراض بودن آهو قوچ و میش گرفتن مجوز های لازم برای پرورش گوزن به راحتی امکان پذیر است و همچنین گوشت آن به دلیل کمیاب بودن خواهان زیادی دارد 

خلاصه طرح 

سال تهیه: ٩٦
 تولیدات طرح: گوشت و پوست آهو قوچ و میش
 مساحت زمین مورد نیاز : ٦٥٠,٠٠٠ مترمربع
 مساحت زیر بنا: ٣,٧٥٠ مترمربع
 هزینه ثابت طرح مورد نیاز: ٩٠,٨٩١,١٥٠ هزارریال
 هزینه جاری طرح: ١٣,٩٤٩,٦٩٩ هزارریال 
سرمایه در گردش مورد نیاز: ٥٧٦,٨٠٨ هزارریال
 کل سرمایه گذاری طرح: ٩١,٤٦٧,٩٥٨ هزارریال

 نحوه تامین سرمایه طرح :

 سرمایه گذاری متقاضی قبلی و جدید: ١٨,٢٩٣,٥٩٢ هزارریال
 سرمایه گذاری بانک: ٧٣,١٧٤,٣٦٦ هزارریال
 تسهیلات بلند مدت : ٧٢,٧١٢,٩٢٠ هزارریال
 تسهیلات کوتاه مدت : ٤٦١,٤٤٦ هزارریال

 شاغلین طرح:

 ٢٨ نفر
 درآمد سالانه طرح به طور متوسط: ٤٢,٣٠٠,٠٠٠ هزارریال
 تولید در نقطه سر به سر: ٢٧.٩٦ درصد 
نرخ بازده طرح: ٣١.٣١ درصد
 بازگشت سرمایه به سال: ٣.٨٩ سال

 نتیجه گیری ، بررسی و پیشنهاد : طرح پیشنهادی از نقطه نظر امكان اجرا ، فنی و مدیریتی بررسی وكاملا"موجه بنظر می رسد.باعنایت به نرخ بازدهی سرمایه گذاری داخلی به میزان ٣١.٣١ درصد قابل توجیه و از نظر اقتصادی و اشتغال زایی واحد وفرآورده های متفرقه تولیدی كاملا"موجه بنظر می رسد .