فایل پاورپوینت جایگاه زمین در فضا(علوم زمین)،در حجم ١٠١ اسلاید قابل ویرایش.

بخشی از متن:
موقعیت زمین نسبت به خورشید و سیارات در منظومه شمسی چگونه است؟
پاسخ بطلمیوس:
ارائه نظریه زمین مرکزی
طبق این نظریه خورشید و سایر سیارات منظومه شمسی به دور زمین در حرکت اند. این نظریه تا قرن شانزدهم حاکم بود.

پاسخ کوپرنیک:
ارائه نظریه خورشید مرکزی در سال ١٥٤٣ میلادی
در این نظریه زمین همراه با پنج سیاره دیگر به دور خورشید گردش می کنند.

پاسخ کپلر:
کپلر در سال ١٦٠٥ میلادی به کمک تیکو براهه پی برد که مدار چرخش سیارات به دور خورشید، بیضی نزدیک به دایره است.

پاسخ گالیله:
گالیله در سال ١٦١٠ میلادی با کمک تلسکوپ خود ٤ قمر مشتری را کشف کرد و گفت که زمین به دور خورشید می چرخد.
و...

فهرست مطالب:
موقعیت زمین نسبت به خورشید و سیارات در منظومه شمسی
کهکشان
ستارگان
صورت فلکی شکارچی
.
.