پاورپوینت هوشبرهای وریدی


به تعداد 159 اسلاید قابل ویرایش

مناسب اساتید و دانشجویان سطح ارشد و دکتری

شامل موضوعات :

پروپوفول
باربیتورات‌ها
بنزودیازپین‌ها
فلومازنیل
كتامین
اتومیدیت (آمیدیت، هپینومیدیت)

 

پاورپوینت هوشبرهای وریدی